Rødgrønt samarbeid i Viken

De rødgrønne partiene i Viken er enige om å starte forhandlinger om en felles politisk plattform i det nye fylket. Ap, Sp, SV og MDG har flertall med 45 av 87 representanter.

Rødt får ikke være med å forhandle.