NRK Meny
Normal

Rikshospitalet refses for uforsvarlig drift av nyfødtintensiven

Nyfødtintensivavdelingen får blant annet kritikk for å ha for få kompetente sykepleiere på avdelingen, huller i vaktplanen og stor gjennomtrekk av vikarer.

Rikshospitalet i Oslo

Nyfødte som trenger intensivbehandling har fått et for dårlig tilbud ved Rikshospitalet, slår Fylkesmannen fast.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Det kommer fram i et ferskt vedtak fra Helseavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus som ble sendt Oslo universitetssykehus torsdag.

Fylkesmannen grep inn etter bekymringsmeldinger fra Barneombudet og Norsk Sykepleierforbund. Sistnevnte beskrev situasjonen på nyfødtintensivavdelingen på Rikshospitalet som svært kritisk.

For få spesialistsykepleiere

11. november var Fylkesmannen i møte med representanter fra fagforeningen, fylkeslegen og sykehusledelsen. Opplysningene som kom fram på møtet førte til at Fylkesmannen varslet en tilsynsrunde allerede dagen etter.

Resultatet fra tilsynsbesøket og innsamling av informasjon om driften ved avdelingen resulterte i at sykehuset nå får kritikk for brudd på spesialisthelsetjenesteloven og internkontrollforskriften i helsetjenesten.

Fylkesmannen legger blant annet vekt på at andelen sykepleiere på avdelingen med relevant intensivkompetanse for å jobbe med denne gruppen nyfødte, er for lav.

Helse sør øst vedtok i februar i år at minst 60 prosent av sykepleierne bør ha denne kompetansen. På Rikshospitalet har kun 45 prosent av pleierne den nødvendige kompetansen.

Sykehuset har iverksatt tiltak, men de vil trolig ikke gi effekt før tidligst i 2014 eller 2015.

Gjennomtrekk av vikarer

Fylkesmannen har også avdekket en for høy bruk av vikarer ved avdelingen i 2012 og 2013.

Vikarene kommer fra bemanningsbyråer og derfor må nybakte foreldre forholde seg til stadig nye vikarer siden de samme ikke kommer regelmessig.

Sykehuset har heller ikke satt i gang tiltak for å forsikre seg om at vikarene er i stand til å utføre oppgavene de blir satt til å gjøre. Vikarene skal i utgangspunktet møte opp tre timer før vakten for å sette seg inn i utstyret, men i flere tilfeller skal de først ha møtt opp en halvtime før.

Et eksempel fra i sommer var fem nyutdannede sykepleierstudenter som etter tre-fire dager opplæring begynte å jobbe på avdelingen. Først i slutten av august fikk de det faste opplæringsopplegget på seks uker.

Selv om pleierne ble satt til å jobbe med de «minst krevende» av barna, skal de ha manglet basiskunnskaper som å håndtere intravenøst utstyr.

En av pleierne skal heller ikke ha gjenkjent den kjemiske formelen for natriumklorid (NaCL), og spurte en kollega hva «Nacel» var for noe.

Hull i vaktplanen

Arbeidsbelastningen på avdelingen er også trukket fram. Vikarer og fast ansatte har blant annet gått doble vakter, og det har også forekommet flere doble vakter på rad.

Fylkesmannen mener også det er bekymringsfullt at avdelingen har langtidsplanlagt med hull i vaktlistene.

I brevet konkluderer Fylkesmannen med at Oslo universitetssykehus har brutt spesialisthelsetjenesteloven og internkontrollforskriften for helsetjenester.

– Alvorlig

Terje Rootwelt

Klinikksjef Terje Rootwelt sier de tar kritikken på¨alvor.

Foto: NRK

Klinikksjef ved nyfødtintensivavdelingen Terje Rootwelt sier til NRK at han tar kritikken fra Fylkesmannen alvorlig.

Han sier årsaken til at situasjonen har blitt slik skyldes en betydelig økt aktivitet ved avdelingen og større pasientbelastning.

– Vi har måttet øke antall ansatte, og så har vi ikke klart å rekruttere spesialistsykepleiere, men flere nyutdannede med mindre erfaring. Det tar tid å utdanne disse, sier Rootwelt.

Fagforeningen har blant annet pekt på at situasjonen ved avdelingen også skyldes et ledelsesproblem.

– Uenigheter rundt turnusen og betaling for ekstra helgejobbing har komplisert situasjonen ytterligere, sier klinikksjefen.

– Det viktigste nå er at vi har en god dialog med de ansatte, og det opplever jeg også at vi har, sier Rootwelt.

Har varslet i lang tid

Aasmund Bredeli

Tillitsvalgt Aasmund Bredeli sier de har varslet om forholdene i lang tid uten å bli hørt.

Foto: NRK

Foretakstillitsvalgt for Legeforeningen ved Oslo universitetssykehus Aasmund Bredeli er ikke overrasket over funnene til Fylkesmannen. Han kjenner seg ikke igjen i at pasientveksten har kommet overraskende på avdelingsledelsen.

– Det er en veldig dårlig forklaring. Vi har varslet om disse forholdene over lang tid internt uten at man har klart å gjøre noe med det. Rapporten fra Fylkesmannen viser at vi ikke har vært i stand til å organisere og håndtere de problemene vi har varslet om, sier Bredeli.

Han mener tilsynsrapporten viser at det sykehuset har kommunisert overfor Fylkesmannen ikke stemmer med virkeligheten.

– Det er ganske urovekkende, sier Bredeli som sier det er flere eksempler på at ledelsen har sviktet.

– Jeg kan bekrefte at vår tillit til ledelsen fra tid til annen blir svekket. Motivet har hele tiden vært å spare penger, og det er det som er den egentlige årsaken til disse forholdene, sier han.