Renser kun med klor

Oslo bruker samme renseteknologi som Bergen. Der ble 5000 innbyggere i 2004 syke etter å ha fått i seg giardia-infisert drikkevann.

Vannkran
Foto: Scanpix / Scanpix

Mattilsynet mener likevel at drikkevannet i Oslo er trygt nok, selv om vannverket i Maridalen ikke følger drikkevannsforskriftens krav til rensing.

 

Risikoen for at det samme skal skje i Oslo er likevel usannsynelig liten, mener seksjonssjef i Mattilsynet Marit Kolle.

- Nullrisiko vil du aldri få, men vi har vurdert forholdene, og anser sannsynligheten for at noe tilsvarende kan skje her, for liten, sier Kolle.

Klor hjelper ikke

Gammeldags kloring av vannet dreper ikke de sykdomsfremmende parasittene Giardia og Cryptosporidium.

Drikkevannsforskriften fra 1995 krever en mer omhyggelig renseprosess som dreper parasittene, men Mattilsynet har ikke grepet inn overfor Oset vannverk som leverer vann til 550.000 innbyggere.

- Oset vannrenseannlegg var godkjent til 1995, da det kom nye forskriftsbestemmelser om at det skulle være to hygieniske barrierer. Det er det ikke på Oset. Men et nytt annlegg skal stå klart i 2008, så Mattilsynet har ikke sett behov for å gå inn med et pålegg til Oslo kommune, sier Kolle.

Giardia-parasitt
Foto: Scanpix/AP

Finnes gode rensemetoder

Det finnes i dag flere rensemetoder som kan fjerne eller drepe parasittene slik at de ikke havner i drikkevannet til forbrukerne. Blant dem er UV-stråling, membranfiltrering og ozonering.

Til tross for at vannverkseiere og myndighetene siden slutten av 90-tallet har visst at klor ikke kan stanse parasittene, er det eneste rensemetode ved mange av de største vannverkene. Det kom fram i Brennpunkt i går.

Tall fra Folkehelseinstituttets vannverksregister viser at det i dag er 1, 4 millioner nordmenn som får vann fra et vannverk som ikke kan drepe eller fjerne parasitter.

Dermed får nesten hver tredje nordmann drikkevann som kan gjøre oss syke.

300 fortsatt syke

Høsten 2004 ble rundt 5000 mennesker i Bergen smittet av den aggressive mageparasitten giardia. Kloakk fra husene i nærområdet hadde rent ut i den kommunale vannkilden.

De syke fikk først magesmerter, diaré og kvalme, men for svært mange førte mageparasitten til langvarig sykdom.

Minst 300 mennesker i Bergen har fremdeles plager som skyldes parasitten, mer enn to år etter sykdomsutbruddet.

I en kartlegging gjort av Haukeland Universitetssykehus rapporterer over 100 av dem at de er plaget med akutt trøtthet og et tjuetalls pasienter har fått påvist ME, kronisk utmattelsessyndrom.