Kan gi helseskader

I drikkevannet til 90 prosent av Oslos befolkning er det påvist to farlige parasitter, som Oslos renseanlegg ikke kan fjerne.

Vannkran
Foto: Scanpix / Scanpix

Giardia- parasitten gjorde flere tusen personer syke med kvalme og diaré i Bergen i 2004.

Nå er den helseskadelige parasitten påvist i Oslo drikkevannskilde Maridalsvannet.

Også den livsfarlige parasitten Cryptosporiduim er funnet i Maridalsvannet.

Epidemi kan ramme Oslo

I en rapport konkluderer Vann og Avløpsetaten i Oslo kommune med at epidemien som rammet Bergen også kan ramme hovedstaden, skriver Dagsavisen.

Vann- og avløpsetaten understreker imidlertid at det bare er små konsentrasjoner av de farlige parasittene som er funnet i Maridalsvannet.

- Vi tar målinger av innholdet av de to parasittslagene hvert kvartal og mener at sannsynligheten for å få et slikt utbrudd i Oslo er mindre enn den var i Bergen, sier Nils Saltveit som er seksjonsleder i Vann og avløpsetaten i Oslo og sjef for vannrenseanleggene.

 

Giardia-parasitten.

Infeksjon med Giardia-parasitten kan gi kraftig diaré og sterke magesmerter, som kan vare i ukevis.

Foto: NRK Brennpunkt

Vannverk ikke godkjent

Det er ikke bare funnene av parasittene som gir grunn til bekymring.

I dag kan nemlig ikke noen av Oslos renseanlegg fjerne parasittene og derfor vil heller ikke Mattilsynet godkjenne noen av hovedstadens vannverk.

Det er kun UV-stråling av vannet som fullt ut kan ta knekken på parasittene.

Ingen av renseanleggene har dette i dag, men det vil være installert innen mai neste år.