NRK Meny
Normal

Renovasjonsetaten mener de ble feilinformert av Veireno

Renovasjonsetaten og byråden informerte feilaktig om få lovbrudd i Veireno. Tallene stammet fra Veireno selv.

En bil fra Veireno ble stoppet med tre tonn overlast

MANGE BRUDD: Renovasjonsetaten sier de nå vil følge nøyere med på Veirenos tall.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Arbeidstilsynet har tidligere slått fast at Veireno har begått svært mange grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene i oktober og november.

Lan Marie Berg

Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg har vært feilinformert

Foto: Henriette Mordt / NRK

Siden har Renovasjonsetaten fortalt at det bare skjedde 0–3 brudd hver uke i ukene mellom 12. desember og 22. januar. Nå viser det seg at tallene var feil og kom fra Veireno selv.

I en pressemelding skriver Renovasjonsetaten at de nå har gått gjennom faktagrunnlaget på nytt, og det viser seg at det har vært 34 brudd på overtid og 389 brudd på hviletidsbestemmelsene i disse ukene.

Onsdag ble samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg konfrontert med bruddene, men forsvarte seg med de gale tallene, som hun hadde fått fra Veireno via Renovasjonsetaten. Det skjedde etter et oppslag i Dagbladet.

– Grunn til bekymring

Arild Sundberg

Arild Sundberg er konstituert direktør i Renovasjonsetaten.

Foto: Victoria Wilden / NRK

– Etatens gjennomgang viser et betydelig antall brudd på hviletidsbestemmelsene. Dette gir grunn til bekymring, sier Arild Sundberg som er konstituert som direktør i Renovasjonsetaten.

De vil nå følge opp Veirenos rapportering grundigere og få hjelp fra et eksternt revisjonsselskap for å kontrollere at de driver innenfor bestemmelsene i kontrakten.

– Det er viktig at Veireno følger gjeldende regler om arbeidstid og bidrar til å sikre liv og helse hos de ansatte, sier Sundberg.

Avviser feilrapportering

Veireno avviser at de har feilinformert Renovasjonsetaten.

– De må ha feiltolket det vi har gitt dem. Vi har hele tiden fortalt dem hva vi rapporterte om, fastslår HR-direktør hos Veireno, Kirsten Bates.

Hun sier de har forklart grundig om samlet arbeidstid per uke.

– Det har vi gjort både i e-poster og i ukentlige møter, og vi har blant annet rapportert om maksimalt antall timer per uke for hver enkelt ansatt.

– Vi har også nevnt på flere oppfølgingsmøter at det finnes flere paragrafer om arbeidstidsbestemmelser som ikke er dekket av rapportene, sier Bates.