NRK Meny
Normal

Rekordstore underskudd

Sykehusene bruker for mye penger, og Helse Sør-Øst går mot rekordunderskudd i år.

Direktør i Helse Sør-Øst, Bente Mikkelsen.

Direktør i Helse Sør-Øst, Bente Mikkelsen

Foto: Helse Øst / SCANPIX

Sykehusene i Helse Sør-Øst klarer ikke å spare så mye penger som de er pålagt.

I år skal de spare til sammen 1,5 milliard kroner.

Hittil har de klart å spare bare en tredjedel av dette. En av årsakene er at sykehusene gjør mer enn avtalt.

Klarer ikke å spare

Regnskapsåret 2007 blir året for rekordstore underskudd i vår helseregion.

En viktig årsak er at sykehusene ikke klarer å spare. Bemanningen øker og utgifter til medisiner øker fordi sykehusene gjør mye mer for pasientstrømmen enn pålagt.

Rikshospitalet, Ullevål og sykehuset Asker og Bærum er blant dem som har lykkes dårlig med sparekniven.

Varsler sterkere styring

Økonomien blir sak også på dagens styremøte i Helse Sør-Øst. I styresaken får sykehusene skylda for dårlig planlegging og manglende vilje til å gjennomføre sparetiltak.

Nå varsles sterkere styring av sykehusene.

Flere sykehus må redusere sengetallet for å møte kravet om innstramming, blir det opplyst.

Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst er landets desidert største helseregion.