NRK Meny
Normal

Rekordmange tatt for trygdesvindel i Oslo og Akershus

NAV har avdekket svindel for 17 millioner kroner mer i år enn på samme tid i fjor i de to fylkene. Flere enn tidligere er anmeldt for organisert trygdesvindel.

Trygdesvindel

NAV har aldri oppdaget mer trygdesvindel enn i år. I Oslo og Akershus er det en særlig økning i tilfeller der arbeidsgiver og arbeidstaker samarbeider om triksingen.

Foto: Grafikk:Tor René Stryger / NRK

NAV har aldri anmeldt mer trygdesvindel i Norge enn i 2015. Hittil i år er 1057 personer anmeldt for å ha svindlet NAV for til sammen 222 millioner kroner.

I Oslo og Akershus har NAV hittil i år avdekket trygdesvindel for 67,7 millioner kroner. Det er 17 millioner kroner mer enn på samme tid i fjor. 304 personer er anmeldt for trygdesvindel.

Det er spesielt anmeldelser av trygdesvindel i sammenheng med svart arbeid som har økt i våre to fylker.

– I Oslo og Akershus har vi avdekket mange tilfeller der arbeidsgivere medvirker til trygdesvindelen, sier avdelingsdirektør May Snedsbøl i NAV Kontroll øst.

– I disse tilfellene får arbeidstaker ofte utbetalt svart lønn samtidig som arbeidsgiver er fullstendig klar over at personen i arbeid mottar stønad, forklarer hun.

Jukser med arbeidsforhold og lønn

May Smedsbøl, avdelingsdirektør i Nav kontroll Øst.

May Snedsbøl, avdelingsdirektør i Nav kontroll øst.

Foto: Emilie Saksæther / NRK

I tillegg har NAV avdekket flere saker der arbeidsgivere har opprettet fiktive arbeidsforhold med formål om å få utbetalt trygd.

– Arbeidsgiver oppgir at de ansatte har høyere lønninger enn det de har, for at de skal få høyere trygd når de går på sykepenger eller dagpenger i ettertid, utdyper Snedsbøl.

Den største saken av denne typen i Oslo-området omfatter trygdesvindel for 1,7 millioner kroner. Personen har gjennom flere år jobbet svart for ett bilverksted og samtidig mottatt uførepensjon.

– Denne typen kriminalitet er alvorlig. Det er svindel av fellesskapets midler, som bidrar til å ødelegge arbeidslivet og undergraver tilliten til velferdssystemet, sier Snedsbøl.

Bedre tverrfaglig samarbeid

For å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet samarbeider NAV nå med blant andre Arbeidstilsynet, Skatteetaten og politiet.

Snedsbøl nevner Lime-saken som et eksempel på svindel NAV har avslørt etter et samarbeid på tvers av etater. 19 personer ble anmeldt for trygdesvindel av til sammen 6,6 millioner kroner.

– Når vi er ute på aksjon, sjekker vi de ansatte opp mot dagpenge- og sykepengeregistre. Dersom de er i fullt arbeid og likevel mottar stønad, blir de anmeldt til politiet, sier Snedsbøl.

Trikser med dagpenger

Mellom januar og august ble 147 enkeltpersoner anmeldt for svindel dagpenger for til sammen 24,4 millioner kroner.

97 personer er anmeldt for svindel av 28,4 millioner kroner i arbeidsavklaringspenger (AAP). Ifølge avdelingsdirektøren finnes det ingen typisk NAV-svindler.

– Folk fra alle samfunnslag, yrkesgrupper, i alderen fra 20 opp til 60-årene kan være svindlere, sier Snedsbøl.