Rekordlav valgdeltagelse

– Kommunereformen på Romerike er en fiasko, mener valganalytiker Svein Tore Marthinsen. Folkeavstemningen mandag engasjerte svært få. I Ullensaker var valgdeltagelsen på bare 13 %.

Valglokale

Det var langt mellom de stemmeberettigede i valglokalene på Romerike da spørsmålet om kommunesammenslåing skulle stemmes over. Folkeavstemningen er rådgivende og nå er politikerne i tvil om hva de skal gjøre med resultatet.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Det blir ikke noen kommunesammenslåing, i hvert fall ikke hvis man skal legge frivillighet til grunn, sier valganalytiker Svein Tore Marthinsen. Resultatene fra mandagens folkeavstemninger levner liten tvil om at folk på Romerike bryr seg lite om kommunereformen.

Svein Tore Marthinsen

Valganalytiker Svein Tore Marthinsen kaller kommunereformen på Romerike en fiasko. Han har ikke tro på at politikerne nå vil gå for en sammenslåing.

Foto: Privat

I Ullensaker var oppslutningen på bare 13 prosent og i Skedsmo 17,6 prosent. I Fet og Hurdal var det mer engasjement, men likevel lavere enn ved kommune- og stortingsvalg. Her var deltagelsen på henholdsvis 44 og 52 prosent.

– Er det valg i dag?

På Jessheim storsenter, rett overfor valglokalene på rådhuset, var folk opptatt av alt annet enn kommunereform mandag ettermiddag.

– Er det valg i dag? Det har jeg ikke fått med meg. Jeg har stått hjemme og malt huset, jeg, ler Ann Helen Kristiansen og unnskylder seg med at hun er innflytter fra Østfold.

Karin Falao

Karin Falao på Jessheim var en av få som møtte opp for å stemme over om Ullensaker bør slå seg sammen med Hurdal. Hun mener den lave valgoppslutningen skyldes dårlig informasjon.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

På rådhuset er Karin Falao på plass for å stemme nei til en sammenslåing mellom Ullensaker og Hurdal. Hun mener den lave oppslutningen skyldes dårlig informasjon fra kommunen.

– Et lite flygeblad og en sms på telefonen er ikke nok til å få folk til stemmelokalene.

Lav deltagelse i store kommuner

I Ullensaker er ordfører Tom Staahle (Frp) ikke enig i kritikken om dårlig informasjon om folkeavstemningene.

– Vi har hatt fire folkemøter, vi har brukt sosiale medier og lokalmedia. Men, vi ser jo at i store kommuner er oppslutningen ofte lav.

– Hva kan være årsaken?

– Det er sammensatt. Det handler om å skape engasjement. Folk i Ullensaker er veldig fornøyd med det tjenestetilbudet de har i dag og sånn sett så ser de kanskje ikke behovet for å få en større kommune.

Politikerne bestemmer til slutt

Folkeavstemningene om kommunereformen er bare rådgivende. Nå skal partiene diskutere saken før en endelig avgjørelse skal tas i kommunestyrene. Men om de tør å gå mot sine egne innbyggere er tvilsomt, mener valganalytiker Svein Tore Martinsen.

– Det er politikerne som i siste instans tar avgjørelsen. Først på kommuneplan og så på stortingsnivå. Jeg tror det blir vanskelig for politikerne å si ja til en sammenslåing når det er blitt et klart flertall i alle kommuner mot kommunereformen.