Rekordbot til Oslo kommune

Oslo kommune har fått varsel om bot på 42 millioner kroner for ikke å ha satt ut TT-kjøringen på anbud.

Drosjer

I tjue år har Oslo taxi hatt monopol på jobb- og fritidsreiser for eldre og andre som trenger spesialtransport. Avtalen er verdt omlag 150 millioner kroner i året.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser, KOFA, har sendt varsel om gebyret til Oslo kommune fordi kommunen i flere år har unnlatt å legge ut kontrakten om drosjetjenester i TT-ordningen på offentlig anbud.

Konkurransetilsynet opplyser at gebyret er beregnet ut fra de kostnadene kommunen har hatt med disse drosjetjenestene fra 24. juni 2007, og at gebyret er det høyeste som KOFA noen gang har ilagt.

Oslo kommune har nå to ukers frist til å uttale seg i saken. Da vil KOFA fastsette det endelige gebyret. Hvis kommunen ikke er fornøyd med dette, må saken bringes inn for domstolene for eventuell overprøving.

NRK Østlandssendingen kommer tilbake med mer.