Rekordbeslag av luksusvarer på Oslo Lufthavn

Beslaget av varer fra utlandet som folk ikke fortoller er tredoblet fra i fjor. Men hele 42 prosent av de reisende kjenner ikke til reglene for hvor mye det er lov å ha med seg inn i landet.

Yves Saint-Laurent

SMUGLEVARE: Denne Yves Saint-Laurent vesken er beslaglagt i tollen ved Gardermoen i løpet av det siste halvåret, sammen med varer for til sammen 3, 6 millioner kroner.

Foto: Øzgur Tufan / NRK

En Hermés-veske til 65.000 kroner, en Rolex-klokke til rundt 60.000 kroner og en Chanel-veske til 38.000 kroner er bare noen av varene reisende på Oslo Lufthavn har blitt fratatt det siste halvåret.

– Dette er typiske artikler vi ser at det smugles mer av enn tidligere, sier kontorsjef hos Tollvesenet ved Oslo Lufthavn, Tor Fredriksen.

For beslaget av smuglevarer og luksusprodukter er tredoblet det siste året. I første halvår i 2014 beslagla Tollvesenet på Oslo Lufthavn varer for litt over 1 million kroner. I samme periode i år ble det beslaglagt varer for 3,6 millioner kroner.

Diamanter og Rubiner

DIAMANTER OG RUBINER: Tollvesenet har blant annet beslaglagt 600 mindre diamanter og 21 rubiner til en verdi av 150.000 kroner.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Smugler dyrere varer

Tor Fredriksen

– GÅ PÅ RØDT: Kontorsjef i Tollvesenet ved Gardermoen, Tor Fredriksen, oppfordrer folk til fortolle varer over 6000 kroner.

Foto: Øzgur Tufan / NRK
Louise Holtoug Amundsen

ALKOHOL VIKTIGST: Regiondirektør i tollregion Oslo og Akershus, Louise Holtoug Amundsen tror folk er mer opptatt av å kjenne til kvoten for tobakk og alkohol.

Foto: Øzgur Tufan / NRK

For mens grensen for hvor mye du kan ha med deg fra utlandet uten å betale toll og avgifter er på 6000 kroner, er det stadig dyrere produkter som blir forsøkt smuglet inn i landet.

– Vi har veldig store beslag av såkalte luksusvarer i år. Vi se at folk tar med seg mye dyrere ting enn før, sier regiondirektør i tollregion Oslo og Akershus, Louise Holtoug Amundsen.

En av grunnene kan være at det er mange som rett og slett ikke kjenner til reglene. I en undersøkelse fra 2013, gjennomført av MMI for Tollvesenet, kommer det frem at hele 42 prosent av de reisende ikke vet hva grensen for hvor mye man kan handle uten å betale toll er.

– Folk har nok mer fokus på tobakk og alkoholkvotene. Men de har selv en plikt til å sette seg inn i regelverket. I tillegg har vi informasjonsplakater rundt på alle flyplasser, så jeg er litt overrasket over undersøkelsen, sier Holtoug Amundsen.

Kan få både prikk og bot

Varer som blir beslaglagt av tollere blir solgt videre på auksjon, og det er Staten som tjener på dine dyre handlevaner. For smuglerne kan det å gå på grønt istedenfor på rødt, få større konsekvenser.

– De som har valgt å smugle en vare mister varen sin. I tillegg får de en bot og en prikk på rullebladet. Så det lønner seg å gå på rød sone og fortolle det du handler over grensen, sier Fredriksen.

Rolex

BESLAG: Denne klokken fra Rolex er verd rundt 60.000 kroner. Den blir nå solgt på auksjon, mens eieren må betale en bot for å forsøkt å smugle.

Foto: Øzgur Tufan / NRK