Rekord mange flytter ut av Oslo

I fjor ble det registrert rekordmange flyttinger over norske fylkesgrenser. Det viser tall fra SSB. Flere flytter ut av enn inn til Oslo, mens Akershus derimot har fortsatt desidert størst innenlandsk flyttegevinst, og da særlig fra Oslo.