Regjeringsløft for dansen

Dansens Hus i Oslo er en av vinnerne i Statsbudsjettet. Neste år økes bevilgningen med over sju millioner kroner.

Dans
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Dansens Hus er en nasjonal scene for dansere fra hele landet.

Virksomheten åpnet for drøyt to år siden, etter å ha fått penger fra Stortinget.

Men hele tiden har de levd en nomadetilværelse fra det ene midlertidige lokalet til det andre.

Får nye lokaler

Nå har Dansens Hus inngått en 20-års leiekontrakt for Vulkanhallen på Grünerløkka i Oslo. Og i forslaget for statsbudsjett for 2007, som regjeringen legger fram i dag, gis det et pengeløft til innflyttingen.

Fra et budsjett på 11,5 millioner kroner i år, kan Dansens Hus forvente nesten 19 millioner kroner neste år.

- Det blir staselige greier dette her, sier stortingsrepresentant for SV, Heikki Holmås ubeskjedent.

- Nedprioriteres i Europa

Han forventer at budsjettøkningen skal brukes på både innleide og egenproduserte danseoppsetninger, i tillegg til innflyttingen i mer permanente lokaler.

- Vi ønsker å sikre at bredden av kulturinntrykk holdes levende både i Oslo og i resten av landet. Og mens dans nedprioriteres mange andre steder i Europa, ønsker vi å sikre bredden ved dette løftet, sier Holmås.

Nå ser han for seg at Dansens Hus skal bli et kraftsenter for dans, ved at de den budsjettposten som får en av de største økningene neste år.

- Summen vi måtte ha

Karene Lyngholm, leder for Dansens Hus, er fornøyd med at regjeringen har tatt dem på alvor.

- Dette er akkurat det vi måtte ha av penger for gjennomføre innflyttingen i det nye huset, og for å utstyre det, sier hun.

Planen er at det nye Dansens Hus kan åpne for publikum i månedsskiftet  januar/februar 2008.