NRK Meny
Normal

Refser stoppeklokka

Arbeidstilsynet refser stoppeklokkeomsorgen for Oslos eldre.

Eldreomsorg
Foto: FLT-PICA, Lars Pehrsson, Code 30152, Lars Pehrsson / Scanpix

Les også: - Oslo driver stoppeklokkeomsorg

I Arbeidstilsynets "Rett hjem"-undersøkelse er hjemmetjenesten i 14 av Oslos 15 bydeler kontrollert.

Tilsynet påpeker 440 feil som bydelene må rydde opp i i løpet av to måneder.

Frokost til lunsj

Sagene er en av verstingbydelene. Der har tidspress for de ansatte ført til at eldre ikke får frokost før klokken 12. 

De får heller ikke medisiner til rett tid, viser rapporten fra Arbeidstilsynet.

Oslo får i tillegg lav score på spørsmål om tunge løft, tidspress, vold og trakassering fra brukere.

I rapporten står det også at mange av de ansatte opplever at hjemmene er dårlig forberedt før de kommer på hjemmebesøk.

Utsatt for rasisme

Flere ansatte med minoritetsbakgrunn opplever også at de blir utsatt for rasistiske ytringer fra brukere. Arbeidstilsynet avdekker at mange ikke melder fra om slik trakassering.

Arbeidstilsynet påpeker videre at kommunens HMS-system i mange tilfeller ikke blir fulgt, og at avvik ikke blir rapportert videre.

- Denne rapporten tar vi meget alvorlig. Det er nedslående at de ansatte i hjemmetjenesten føler de har fått et dårligere arbeidsmiljø. Resultatene viser at det gjenstår mye arbeid på HMS-området. Vi må nå sørge for at det HMS-systemet Oslo kommune har bygget opp faktisk blir fulgt i virksomhetene, sier byråd Sylvi Listhaug.

Stoppeklokkeomsorg

Stoppeklokkeskjemaet til hjemmesykepleier i Oslo.

Foto: NRK