Reagerer på utsettelse av tunnel

Røatunnelen er utsatt på ubestemt tid. I Oslopakke 3-avtalen fra 2016 var partene enige om oppstart i 2020, men byrådet vil ikke bruke penger på bygging før etter 2023. Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg, mener dette er et avtalebrudd.