Ras i befolkningsveksten i Oslo

Befolkningsveksten i Oslo sank med nesten 90 prosent fra første til andre kvartal i 2017, ifølge Dagens Næringsliv. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at lave fødselstall og stor utflytting har ført til en vekst på kun 241 personer i andre kvartal, mot 2060 personer i første kvartal.