NRK Meny
Normal

Ransofrene redde for å forklare seg

OSLO TINGHUS (NRK.no): De yngste ofrene i barneranssaken ønsket ikke at de tiltalte skulle se ansiktene deres i retten i frykt for hevn.

Trine Dyngeland

Før opptakene skulle spilles av i Oslo tinghus, ba aktor Trine Dyngeland dommerne om at de tiltalte i saken skulle gå ut av salen under forklaringene. Ingen av de tiltalte var i salen tirsdag morgen.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Tirsdag skal sju av de yngste ofrene fortelle om hvordan de opplevde møtet med barneranerne. Alle barna under 12 år, og på grunn av deres unge alder ble avhørene gjort i videoopptak på forhånd i Statens barnehus.

Før opptakene skulle spilles av i Oslo tinghus, ba aktor Trine Dyngeland dommerne om at de tiltalte i saken skulle gå ut av salen under forklaringene.

– Både barn og foreldre har uttrykt stor bekymring for at de skal bli gjenkjent. De bor i samme bydel som tiltalte og de er redde for represalier, sa Dyngeland.

Hun fortalte også at flere av barna i avhør har fortalt at de har fått trusler rettet mot seg dersom de gikk til politiet.

– Vi ønsker ikke å utsette disse barna for unødvendige tilleggsbelastninger, argumenterte Dyngeland.

– Ikke grunnlag i loven

Berit Reiss Andersen

Forsvarer Berit Reiss Andersen protesterte på at de tiltalte ikke skulle på se opptaket av ofrenes avhør i retten.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Forsvarer Berit Reiss Andersen på sin side avviste at det fantes noen hjemmel i Straffeprosessloven til å be om at tiltalte ikke skal være til stede under forhandlingene.

– Forklaringene er allerede sikret i dommeravhør, derfor kan man ikke be tiltalte om å gå ut. Tiltalte må få anledning til å høre forklaringen og kommentere umiddelbart, sa forsvareren.

Flere av forsvarerne nikket i salen. En av dem pekte også på at hennes klient allerede har sett opptaket på forhånd, noe de har anledning til.

Kun én av de 19 tiltalte i retten

Bistandsadvokaten var enig i at det ikke finnes grunnlag i loven, men appellerte likevel til dommerne:

– De yngste barna som er blitt dommeravhørt har vært svært engstelige og bekymret for dette med identitet og hevn, og at de skal bli gjenkjent for dette i nærområdet. Retten kan sørge for at ansiktet ikke blir avslørt, men at de tiltalte kan høre hva de sier. Det er ikke nødvendig for dem å se ansiktet, argumenterte bistandsadvokat Eitya Rehman.

Hun mente mange av barna ikke ville ha forklart seg dersom de ikke fikk forsikring om at tiltalte ikke fikk se dem, og at det dreier seg om små barn som er redde når de er i nærmiljøet.

Etter en liten pause kom dommerne til konklusjonen at avspillingene kunne fortsette som planlagt, med en oppfordring om at tiltalte burde sette seg et annet sted i salen slik at de ikke ser ansiktene til vitnene.

Ingen av de tiltalte hadde møtt opp til sine egne forhandlinger tirsdag morgen. Noen av dem har fått fritak fordi de går på skolen. Den første av de 19 tiltalte dukket opp rundt en time ut i forhandlingene.