Etterforskes på nytt

Pakistansk høyesterett mener det er begått formelle feil i rettsbehandlingen etter Rahila Iqbals død og krever ny behandling.

Rahila Iqbal
Foto: privat / ingen

I en rettskjennelse torsdag morgen besluttet Høyesterett at den ikke kunne ta stilling til de tidligere rettsavgjørelsene som er fattet i saken.

- Den mener det er begått formelle feil og har av den grunn bedt om ny behandling i lavere rettsinstanser, opplyser Azar Iqbals norske advokat, Abid Raja.

Azar Iqbal er far til 20 år gamle norsk-pakistanske Rahila Iqbal, som omkom i Pakistan 1. juni i fjor da bilen hun satt i kjørte ut i vannet.

Faren og Rahilas morfar er tiltalt for med overlegg å ha medvirket til, eventuelt gitt ordre om drap og voldtekt av Rahila.

Sjåføren som kjørte bilen, er tiltalt for overlagt drap og voldtekt.

Dødsårsaken er ukjent

Den endelige årsaken til at den norsk-pakistanske kvinnen døde, er aldri blitt klarlagt.

Høyesterett mener feil er blitt begått fordi det var vitner som ikke forklarte seg i første rettsrunde, men som avga vitneforklaring i lagmannsrettens behandling av saken.

- Derfor må domstolen gjennomføre rettsprosessen på nytt, sier Raja.

Lagmannsretten fant først at bevisene var for svake og avviste drapssaken. Azar Iqbal er løslatt fra politiets varetekt, men får ikke lov til å forlate Pakistan før saken er avgjort av rettsvesenet. (NRK-NTB)