Normal

Rådhuset skroter Israel-boikott

GRORUD/OSLO (NRK): Nok en gang blir en Oslo-bydels forsøk på boikotte israelske varer stoppet av rådhuspolitikerne.

Røyk stiger fra Gaza etter at en israelsk rakett har truffet Shajaiyeh-området i byen.

BOIKOTT: Røyk stiger fra Gaza etter at en israelsk rakett har truffet Sjajaiyeh-området i byen. Gaza-konflikten i sommer er bakgrunnen for bydel Groruds Israel-boikott.

Foto: Adel Hana / Ap

– I sommer var det mange som ble svært opprørt av Gaza-krigen, sier Maren Rishmyr i Rødt.

Partiet foreslo derfor i Groruds bydelsutvalg en boikott av israelske varer. I september ble forslaget vedtatt, og de ba både bydelsadministrasjonen og befolkningen på Grorud om å være med på boikotten.

Boikotten ble stadfestet i november etter at bydelsdirektøren varslet at hun ville klage vedtaket inn for byråd og bystyre for å få det erklært ugyldig.

Det skjedde med et tilsvarende vedtak i 2010, og alt tyder på at det samme skjer denne gang når bystyret behandler saken på nyåret.

– Burde vært klokere

Maren Rismyhr (Rødt)

Maren Rismyhr (Rødt) fremmet forslaget om at bydel Grorud skal boikotte israelske varer.

Foto: Olav Juven / NRK

– Vi håpet selvfølgelig at både byrådet og flertallet i bystyret hadde blitt litt klokere siden sist. Det blir jo mer og mer tydelig hvordan situasjonen er for det palestinske folket, sier Rishmyr.

Byrådsleder Stian Berger Røsland sier problemet er at det er bydelsadministrasjonen som offentlig organ som blir pålagt å iverksette boikotten.

Stian Berger Røsland

Byrådslederen Stian Berger Røsland (H) mener en bydelsadministrasjon ikke kan ta initiativ til et slikt virkemiddel.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

– Boikott av en enkelt stat er et utenrikspolitisk virkemiddel. Det må forankres i de organer hvor folkeretten sier at det skal skje, og det er det ikke bydelsutvalg eller kommunestyrer som kan beslutte, sier Røsland.

Ikke første forsøk

Dette er ikke første gang en bydel i Oslo vedtar boikott av israelske varer. Bydelene Grorud og Gamle Oslo gjorde det samme i 2010. Også den gang ble boikotten stoppet av Oslo bystyre, som sluttet seg til følgende vurdering fra byrådet:

«Det er ikke noe formelt til hinder for at et bydelsutvalg kan fatte vedtak med karakter av rene politiske resolusjoner også utenfor sitt kompetanseområde, men utvalget kan ikke gi administrasjonen i oppdrag å gjennomføre tiltak på områder der det ikke har myndighet.

Etter byrådets syn er derfor vedtaket i bydelsutvalget i bydel Grorud og de deler av vedtaket i bydel Gamle Oslo som gir administrasjonen og byrådet i oppdrag å iverksette tiltak i kommunens innkjøpspolitikk ugyldige.»

Og ifølge byrådsleder Stian Berger Røsland er situasjonen den samme i dag som da.

Mer arbeid for Palestina

At et bydelsutvalg oppfordrer til forbrukerboikott, er det ifølge Røsland ikke de samme formelle hindringene i veien for.

– Vi har hatt bydeler i Oslo som har hatt forbrukerboikott. Men jeg vil ikke anbefale det, sier han.

Maren Rismyhr sier at palestinavennene i Groruddalen likevel har oppnådd mye.

– Saken har kommet på dagsorden. Det flotteste av alt er at vi har fått i gang et solidaritetsarbeid for Palestina i Groruddalen, sier hun.