Dag Ljosland: – Glad for at min bror får bli

Tre ressurskrevende psykisk syke slipper å flytte fordi Frogner bydel mener flyttingen kan være helseskadelig. Dag Ljosland er fornøyd med at hans psykisk syke bror får bli der han er.

Dag Ljosland
Foto: Privat

Ivar Johansen

Ivar Johansen (SV)

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

– Jeg er ikke sikker på at vi har fått ryddet opp i dette, men det er et bra signal, sier bystyrepolitiker Ivar Johansen fra SV.

Han er glad for at pasientene nå slipper å skifte bolig.

Bydelen har avlyst anbudskonkurransen om omsorgen til de tre etter en ny helsevurdering i saken.

Gir etter for klagene

Frogner bydel la opprinnelig fem svært ressurskrevende psykisk syke ut på anbud. To av dem har flyttet til nye heldøgns bo- og omsorgstilbud. Men pårørende til de siste tre, klaget på at pasientene måtte bytte bolig fordi de byttet pleietilbud.

Nå har altså Frogner bydel gitt etter for klagene, på grunn av en ny helsevurdering.

Glad for at broren slipper å flytte

En av dem som slipper flytte, er en hjerneskadd 41-åring som har bodd seks ulike steder de siste årene. 41-åringens lillebror, Dag Ljosland, er fornøyd med at broren får bli der han er.

– Jeg er glad for at han slipper å flytte i første omgang, men vi har ikke fått noe vedtak på det her, så vi vet jo ikke hvor lenge han får bli der han er nå, sier Ljosland.

– En enorm påkjenning

Ljosland sier påkjenningen med å sloss for storebrorens sak i to år, har vært enorm.

– Det har gått med hundrevis av arbeidstimer og det har vært en ubehagelig affære alt i alt. Men det er selvfølgelig verdt det om han får bo der han bor nå, mener Ljosland.

Mente de kunne spare millioner

Bydel Frogner har tidligere skrytt av å være en foregangsbydel når det gjelder å sette psykisk syke ut på anbud.

I den opprinnelige anbudskonkurransen i 2009 mente bydelen at de kunne spare åtte millioner kroner, samtidig som tilbudet til de de fem pasientene ble bedre.

Nå er altså størsteparten av anbudet avlyst, men den anbudsansvarlige har sluttet i bydelen. Bydelsdirektør Wenche Ørstavik vil ikke la seg intervjue om saken.

– Bydelen gjør til enhver tid uavhengige helsevurderinger av brukerne når det er nødvendig og uavhengig av anskaffelsesreglene, sier bydelsdirektøren.

Håper folk blir mer kritiske

Ivar Johansen (SV) håper denne saken kan føre til at også flere psykisk syke slipper å bli tvangsflyttet.

– Jeg tror det gir et signal til de andre bydelene om konflikten mellom forsvarlig helsehjelp og anbudsregime, sier Johansen.

Bystyrepolitikeren tror også at saken kan få folk til å bli mer kritiske.

– Her settes enkeltpersoner på anbud hver uke, og det er ganske ille, mener Johansen.