PST nekter fortsatt å godta bro

Da Oslo kommune for tre uker siden innvilget søknaden om ny gangbro over sterkt trafikerte Kristoffer Aamots gate i Nydalen, så to års kamp mellom naboer og PST ut til å være over. Men PST nekter å godta broen. De mener kommunen bryter med Sikkerhetsloven og har klaget saken inn til Plan- og bygningsetaten.

Ny gangbro i Nydalen
Foto: Nina Didriksen / NRK