NRK Meny
Normal

Ett spor stengt ved Langhus ut dagen

Innstillinger og forsinkelser har preget togtrafikken øst og vest for Oslo onsdag morgen. På Østfoldbanen åpner det stengte sporet ved Langhus tidligst torsdag morgen.

Informasjonstavle på Oslo S

INNSTILLINGER: Flere lokaltog er innstilt denne morgenen på grunn av problemer på Østfoldbanen, og ved Skøyen stasjon.

Foto: Kaja Figenschou / NRK

Flere tog har vært innstilt på Østfoldbanen på grunn av stenging av ett spor ved Langhus. Samtidig har det vært problemer med sporene ved Skøyen stasjon, som gjør at lokaltog vestover må stoppe på Oslo S.

Ifølge kommunikasjonsrådgiver i NSB, Håkon Myhre, vil det ta tid før togtrafikken går som normalt igjen forbi Langhus.

– Det vil være slik ut driftsdøgnet. Vi er i tett dialog med jernbaneverket for å få vite hva slags prognoser de kan gi oss, og forbereder oss på at det kan bli problemer i morgentrafikken i morgen tidlig, sier Myhre.

Kl 5.30 ga Ruter beskjed om at ett spor var stengt på strekningen mellom Ski og Langhus. Her foregår det anleggsarbeid i forbindelse med den nye Follobanen, og det ble oppdaget en liten endring i sporhøyden, forteller Kathrine Kielland i Jernbaneverket.

– Derfor har vi stengt sporet av sikkerhetsgrunner. Nå jobber vi med å bygge en motfylling for å holde sporet på plass, og det vil også bli gjort geotekniske undersøkelser.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Anleggsarbeid ved Langhus på Østfoldbanen

BYGGER NY FOLLOBANE: I forbindelse med anleggsarbeid ble det oppdaget endring i sporhøyden, sier Jernbaneverket. Derfor valgte de å stenge sporet av sikkerhetsgrunner.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Sporproblemer og togstans vest for Oslo

Kort tid etter kom meldingen om problemer med sporene ved Skøyen stasjon. Dermed måtte flere lokaltog i retning Drammen stoppe på Oslo S, mens regiontogene og flytoget fikk kjøre.

Like før kl. 9 sier Håkon Myhre at han håper problemene snart vil være løst vest for Oslo.

– Vi håper at det er over i løpet av kort tid.

I tillegg til sporproblemer førte en togstans ved Asker til ekstra forsinkelser.

– Et av togene våre fikk en stans ved nedgangen til den nye tunnelen mellom Asker og Sandvika. Dermed måtte vi kjøre den gamle banen innover mot Oslo, og det tok ekstra tid, sier Myhre.

Han skjønner at passasjerer som måtte vente ble irriterte.

– De lengste forsinkelsene var på en halvtime. Noen måtte også stå igjen på perrongen fordi togene var fulle.

Jobbet med å skaffe busser

Håkon Myhre

Håkon Myhre i NSB.

Foto: NSB.no / NSB

Masseutglidningen ved Langhus førte til at Jernbaneverket måtte stenge det ene sporet for å rydde og reparere det.

– Det betyr at det bare blir ett spor forbi Langhus, og derfor må vi innstille alle de ekstra avgangene som går i morgenrushet. Det er vondt for oss å melde dette til kundene våre, men slik er det, sa Håkon Myhre til NRK kl. 6.30.

Han sier at NSB jobber med å få tak i busser som kan frakte passasjerene.

– Vi er på desperat jakt etter løsninger som kan gjøre dette lettest mulig for passasjerene våre, men det er vanskelig. Ett innsatstog kan ta 500 mennesker. Da sier det seg selv at det ikke er gjort i en håndvending å få tak i så mange busser, men vi gjør det vi kan, sier Myhre.

Foreløpig vet han ikke hvor lang tid det vil ta før sporet er reparert.

Sporproblemer ved Skøyen stasjon

Samtidig som togavganger blir innstilt på Østfoldbanen, får lokaltogene som skal vestover forbi Skøyen også problemer i morgentimene i dag.

På grunn av problemer med sporene, får ikke NSB like mange tog som vanlig gjennom stasjonen. Regiontog og flytog blir prioritert og får kjøre forbi Skøyen, mens lokaltogene blir stoppet.

– Lokaltog og innsatstog i rushtiden blir stoppet på Oslo S, og så må folk ta de andre togene som går videre til Skøyen, sier Myhre.

Laster Twitter-innhold