Privatskole nekter for lovbrudd

John Bauer-gymnaset i Oslo avviser nesten samtlige anklager om brudd på lover og forskrifter.

John Bauer-gymnasets fasade
Foto: Inger Lise Uhnger / NRK

Privatskolen John Bauer avviser at de bryter loven.

I et brev til Utdanningsdirektoratet innrømmer skolen bare at de ikke gjennomførte obligatorisk elevundersøkelse i fjor vår.

Fylkesmannen mener de har avdekket 10 såkalte avvik ved skolen, deriblant flere brudd på privatskoleloven.

Granskes etter medieoppslag

Utdanningsdirektoratet skal nå vurdere hva som skal skje med John Bauergymnaset.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus gransket skolen etter medieoppslag i NRK i oktober i fjor.

Se video: John Bauer-skole kan legges ned

Kan miste godkjenningen

Konklusjonane var knusende for skolen. Fylkesmannen mener skolen bryter privatskulelova, og ber Utdanningsdirektoratet vurdere godkjenningen.

Styresmaktene konkluderte med at elevenes skolepenger og pengestøtten fra staten i mange tilfeller ikke har kommet elevene til gode.

Les hele tilsynssvaret fra John Bauer her:

Tilsynssvar fra John Bauer-gymnaset