Prisøkningen i bomringen førte til at færre kjørte i rushtiden

Mandag var første dag med rushtidsavgift i Oslo. Tall fra Fjellinjen viser at bilistene kjørte tidligere enn de pleier, for å slippe å betale mer bompenger enn vanlig.

Nye bompengesatser ble innført i Oslo

BOMPENGER: Nå koster det 54 kroner for bensinbiler og 59 kroner for dieselbiler å passere bomringen i rushtiden. Bildene ble tatt mandag morgen.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

I rushtiden, mellom klokken 6.30 og 09.00, samt 15.00 og 17.00, må bilister nå betale ekstra for å passere bomringen.

For å se hvilken effekt de nye takstene har på trafikkbildet i morgentimene, la Fjellinjen i dag fram statistikk på passeringer i bomstasjonene i rushtiden mellom klokken 06.00 og 10.00.

Mandag startet høstferien i hovedstaden, noe som betyr mindre trafikk i utgangspunktet. For å få et så korrekt resultat som mulig, sammenligner Fjellinjen passeringene i dag med passeringene da høstferien startet i fjor.

De foreløpige tallene viser at det var en økning på 7,3 prosent i trafikken i halvtimen mellom klokken 6 og 6.30 sammenlignet med for et år siden. Det betyr at flere tok bilen før rushtiden vanligvis startet.

Mandag morgen passerte også 5,4 prosent færre biler gjennom bomringen i Oslo og Bærum i timene med rushtidsavgift, sammenlignet med mandag for ett år siden.

Prisøkningene

Mens det tidligere kostet 35 kroner både for bensin- og dieselbiler å passere bomringen i Oslo, er prisen nå økt til 54 kroner for bensinbiler og 59 kroner for dieselbiler i rushtiden.

Utenfor rushtiden er prisen henholdsvis 44 og 49 kroner per passering. Lørdag, søndag, fridager, helligdager og hele juli måned er unntatt rushtidstillegg.

Takstene i bomringen i Bærum justeres kun etter alminnelig prisstigning.

Nye bompengesatser ble innført i Oslo 1. oktober.

Siden det er høstferie er totalt antall passeringer gjennom bomringen 5 prosent lavere enn normalt.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Økte inntekter

Mens inntektene fra bomringen i dag ligger på omkring 2,8 milliarder kroner, ventes de å øke til 4,5 milliarder i 2019.

Det skal brukes til blant annet kollektivinvesteringer og nye sykkelveier.

Sofie Bruun, pressekontakt i Ruter, sier de ikke har sett en økning i antall passasjerer i kollektivtrafikken i dag, som en konsekvens av de nye prisene.

– Det er for tidlig å si noe om. På grunn av høstferien er det også færre ute i trafikken generelt. Vi må vente noen dager før vi kan si noe om vi ser en økning eller ikke.

Billettsalget i Ruter sin app ser også normalt ut, sier Bruun.

Flere bomstasjoner i indre Oslo

Fra 2019 vil det også komme omkring 60 nye bomstasjoner i indre Oslo.

Byrådet begrunner tiltaket med at store områder av byen i dag slipper unna bomavgifter.

Nye bompengesatser ble innført i Oslo 1. oktober.

Fra mandag morgen er det blitt dyrere å kjøre inn i hovedstaden i rushtiden.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix