NRK Meny
Normal

Prioriterer ikke små narkosaker

Beslagene av narkotika i Follo stuper, ifølge tall fra Kripos. – Vi har valgt å prioritere de grove narkotikasakene, sier politimesteren i Follo.

politimester i Follo politidistrikt, Arne Jørgen Olafsen

– Vi prioriterer sakene det er flest av i Follo politidistrikt som sedelighetsforbrytelser, familievold, vold og trusler, sier politimester Arne Jørgen Olafsen.

Foto: Andreas Sundby / NRK

På landsbasis er det registret flere narkotikasaker enn noen gang tidligere i løpet av årets seks første måneder.

Fra i fjor er det 9 prosent flere saker på landsbasis, men i Follo politidistrikt er det 38 prosent færre i det samme tidsrommet.

– Vi prioriterer innenfor de rammene vi har og da synes vi det er viktigst å jobbe med sakene det er flest av i Follo politidistrikt. Det er faktisk sedelighetsforbrytelser, familievold, vold og trusler, sier politimester Arne Jørgen Olafsen.

Ikke kapasitet

Ordenspatruljen som tradisjonelt har en del mindre narkotikasaker, har hatt mindre ledig kapasitet enn tidligere på grunn av omorganisering av arbeidet.

– Er det færre saker fordi det er mindre narkotika i Follo?

– Det er ingen grunn til å tro at det er mindre narkotika i Follo enn det er andre steder. Vi har informasjon om at det er betydelig misbruk av cannabisprodukter i ungdomsmiljøer. Vi har ikke hatt kapasitet til å jobbe godt nok i forhold til brukermiljøene og særlig de som rekrutteres inn i brukermiljøene, sier Olafsen.

– Statistikken lyver

Han mener også at statistikken lyver på enkelte områder.

Beslaglagt mengde fordelt på politidistriker i 2014

Politidistrik

Cannabis (kg)  

Kokain (kg) 

Heroin (kg)

Oslo

344,1

2,623

4,273

Follo

2,1

0,007

0,002

Romerike

326,4

1,481

0,099

Asker og Bærum

15,3

0,114

0,051

Follo politidistrikt har prioritert en stor, grov narkotikasak som dreier som om innførsel og salg av store kvanta. Denne saken har de jobbet med sammen med Kripos og Oslo politidistrikt. Etterforskningen ble ledet fra Follo og beslaget ble gjort i et annet distrikt.

– Det er helt riktig at statistikken viser små beslag, men vi har gjort beslag av 5,5 kilo kokain og 2,3 kilo heroin som ikke er ført under Follo. Hadde de vært ført på Follo hadde vi vært helt i landstoppen når det gjelder beslag sett i forhold til antall ansatte, sier Olafsen.

Vurderer uropatrulje

– Vi vil fortsatt jobbe med de sakene som er høyest prioritert fra overordnet myndighet, men det er mulig vi klarer å få til en uropatrulje utover høsten, sier han.

En uropatrulje skal i første rekke oppsøke og skape uro i narkotikamiljøene, gjøre mindre beslag og hindre rekruttering av yngre brukere.

Les også: Færre anmeldte ran i Oslo

Riksadvokaten vurderer å gripe inn mot Romerike politidistrikt