- Styret bør gå

Presset øker på styret i Undervisningsbygg. Politikere stiller nå spørsmålet om hvorfor ikke styret har sørget for bedre kontrollrutiner.

Undervisningsbyggs lokaler i Fredrik Selmers vei i Oslo
Foto: Cornelius Poppe / Scanpix

I går var det bystyrets finans- og utdanningspolitikere som fikk høre mer om korrupsjons- og svindelsakene i Undervisningsbygg.

Et viktig poeng for politikerne er hvorfor kontrollen med anskaffelser fremdeles svikter når Kommunerevisjonen allerede i 2004 kom med kraftig kritikk av innkjøpsrutinene.

- Kommunenrevisjonen er krystallklar på at foretaket ikke har fulgt opp de klare anbefalinger som ble gitt i kommunerevisjonens rapport fra 2004, sier SVs finanspolitiske talsmann Ivar Johansen.

- Styret bør gå

Han mer enn antyder at styret må gå.

-  Jeg tror det er best for saken at det styret som sitter nå, og som ikke ivaretok sitt tilsynsansvar, ikke er de samme som skal gjennomføre de endringene som må gjøres, sier Johansen.

RV har allerede konkludert med at styret må kastes.

Også politikere fra andre partier kan vanskelig se noen annen utvei, men vil ikke si det offentlig. Ansvarlig byråd Grete Horntvedt freder imidlertid styret.

- Styret har min tillit. To tredeler av styret er nytt og vi har en styreleder som bare har fungert fra nyttår. Jeg ønsker å gi dette styret eun sjanse til å vise at de kan rydde opp i det som har skjedd, sier Horntvedt.