Populært å flytte til Akershus

Akershus er det mest populære fylket å bosette seg i, ifølge SSBs flyttestatistikk for 2016. I fjor var det 5.700 flere som flyttet til Akershus enn fra. Det er nesten fire ganger så høy såkalt flyttegevinst som fylke nummer to, Østfold.

 : Mange flytter til Akershus