Politivold i Follo ankes

Den mye omtalte politivoldssaken i Ski blir anket. De tre polititjenestemennene ble frikjent for voldsbruk i lagmannsretten, men nå skal Høyesterett avgjøre om saken skal opp på nytt.

Politi
Foto: Illustrasjonsfoto, Junge, Heiko / Scanpix

De tre politimennene ble i 2006 dømt i tingretten for vold mot en bilfører.

I midten av mars ble de tre frikjent i Eidsivating lagmannsrett, men påtalemyndigheten anker nå saken til Høyesterett for feil lovanvendelse.

Banket opp med lommelykt

- Vi mener at det i denne situasjonen er brukt unødig makt. Politimennene har tydd for raskt til vold for å få kontroll på situasjonen, sier sjefen for spesialenheten for politisaker, Jan Egil Presthus.

I forbindelse med en biljakt i Ski for to år siden, ble bilføreren dratt ut av bilen og tjenestemennene brukte pepperspray og slo mannen med knyttnevene og en lommelykt.

Kona til bilføreren ble også dratt ut av bilen og lagt i bakken slik at hun fikk skader i ansiktet. I tillegg knuste politiet flere ruter på bilen. 

- Det som er spesielt er at maktbruken har ført til skade. Vi har hatt flere saker som gjelder slag mot hode, men i dette tilfellet er det altså brukt lommelykt, sier Presthus.

Feil lovanvendelse

I tingretten ble tre av de fire tiltalte politibetjentene dømt til fengsel, bøter og til å betale erstatning til ekteparet. saken ble deretter anket til lagmannsretten der samtlige ble frikjent. Nå anker spesialenheten for politisaker dommen videre til høyesterett. De mener lovverket er anvendt feil.

Politimester Arne Jørgen Olafsen i Follo politidistrikt er ikke overrasket over anken.

- Først og fremst er det viktig at saken blir behandlet på korrekt måte og at vi får en riktig avgjørelse. Samtidig er det klart at det blir en lettelse den dagen saken er ute av verden og endelig avgjort, sier Olafsen.