Politiet: Det ligger en død person alene til enhver tid

– Alle har en jobb å gjøre med å skape et varmere samfunn, sier politiet.

Ektepar funnet døde i Pilestredet i Oslo

MISTENKER IKKE NOE STRAFFBART: Politiet rykket onsdag formiddag ut til en leilighet hvor to døde personer ble funnet.

Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

– Hvor lang tid det tar før de blir funnet er avhengig av nettverket rundt personen, sier Håkon Johannessen, politioverbetjent og spesialist i etterforskning hos krimvakta i Oslo.

To beboere ble funnet døde i en kommunal leilighet på Bislett onsdag. Nå oppfordrer politiet folk til å passe på naboen.

Finnes ingen mal for hva man skal gjøre

– Det er vanskelig å si når man bør være bekymret, men at det ligger personer som er død, det er helt sikkert, sier Johannessen.

Her er noen ting du kan sjekke:

  • Er det lenge siden du har sett vedkommende?
  • Har det hopet seg opp med post?
  • Lukt. Lukten av en død person merker du med en gang, sier Johannessen.

– Den er vanskelig å beskrive. Men tenk deg hva som skjer når kjøtt blir liggende lenge fremme.

Politiet oppfordrer folk til å ta kontakt med naboen selv. Og sier at når man kjenner naboen er det lettere å oppfatte at noe er galt.

Men ved mistanke kan man selvfølgelig kontakte politiet.

– Dette er en balanse mellom enkeltindividets rett til å leve livene sine selvstendig, og det offentlighets ansvar til å fanget opp personer som står i fare for å falle utenfor.

Lite kontakt med kommunen

Konst. bydelsdirektør Odd Rune Andersen

– TRAGISK HENDELSE: Odd Rune Andersen, konstituert bydelsdirektør i bydel Frogner i Oslo.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Mennesker bor i ulike leiligheter i hele byen, og langt fra alle har tilknytning til det kommunale hjelpeapparatet. Hva som skjer innenfor husets fire vegger vet vi ikke, sier Odd Rune Andersen, bydelsdirektør i bydel Frogner i Oslo,

Det er uklart hvor lenge de to har vært døde, og ifølge VG skal beboere ha forsøkt å varsle bydelens ansatte – uten hell.

Andersen kaller dødsfallene en tragisk hendelse som har virket inn på alle som jobber i bydelen.

Men de to som bodde i leiligheten hadde ellers ingen kommunale tjenester.

– Om de burde, skulle eller ville ha det, må vi gå grundigere igjennom i lys av politiets etterforskning og resultatene av obduksjonen. Tilsvarende må vi gå gjennom våre rutiner for å se om disse er fulgt opp med tanke på eventuelle bekymringsmeldinger som det hevdes ikke er blitt fulgt opp.

Beboer kritisk

Beboer Bjørn Irgens om døde naboer

PRØVDE Å VARSLE: Bjørn Irgens.

Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

Ifølge beboer Bjørn Irgens har han forsøkt å henvende seg til hjemmesykepleierne som jobber i bygget. De skal ha svart at de ikke har ansvar for alle etasjene og brukerne. Irgens skal også ha forsøkt å oppsøke hjemmesykepleiens kveldsvakt i bygget.

– Han var ikke interessert. Jeg fikk beskjed om at han ikke hadde ansvar for den aktuelle etasjen, selv om jeg ba ham komme opp til meg for å snakke om noe viktig.

Bydelsdirektør Andersen vil avvente etterforskningen og obduksjonsrapporten før han sier noe om ansvar.

– Her har vi et tragisk dødsfall. Vi vet ikke hva som har skjedd. Disse kunne bodd i hvilken som helst leilighet hvor helst i byen. Hvem som har ansvar må vi kommentere etter at etterforskningen og obduksjonsrapporten foreligger.