NRK Meny
Normal

– Det samlede bevisbildet er styrket

Etter to uker med etterforskning mener politiet det samlede bevisbildet mot den siktede i Sigrid-saken er styrket. Forsvarerne mener på sin side at politiet famler i blinde.

Cecilie Gulnes

Politiadvokat Cecilie Gulnes mener det samlede bevisbildet mot 64-åringen er styrket.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Rett før klokken 13.00 ble torsdagens fengslingsmøte i Oslo tingrett avslutt. Politiet ber om at den siktede 64-åringen holdes i full isolasjon i ytterligere to uker. Den siktedes forsvarer mener derimot bevisene mot 64-åringen er så svake at de begjærte ham løslatt.

– Vi mener at den samlede bevismengden i denne saken er styrket, men kan ikke si noe mer om dette, av frykt for å skade etterforskningen, sier Gulnes.

Hun inrømmer samtidig at politiet har flere ubesvarte spørsmål i Sigrid-saken.

– Det har skjedd mye de siste 14 dagene, men det er fortsatt mye vi ikke har klarhet i. Samtidig mener vi at vi har nye bevis i saken, som kan være med på fortelle hva som skjedde med Sigrid, sier Gulnes.

Artikkelen fortsetter under bildet.

siktede

En 37-åring fra Sunnmøre og en 64-åring fra Akershus er siktet for drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne (16).

Redde for spekulasjoner

Politiet er redde for at spekulasjoner i media skal kunne påvirke forklaringer fra vitner, og begjærte av den grunn lukkede dører i Oslo tingrett. Forsvarerne mener derimot at bevisene mot 64-åringen er så svake, at media bør få innsyn.

Tingrettsdommer Hanne Nymoen ga etter hvert påtalemyndigheten medhold.

Forsvarer Sigmond sa tidligere torsdag at politiet ikke har konkrete, tekniske bevis som knytter 64-åringen til drapet.

– Utgangsunktet vårt er funnstedet, ut over dette kan jeg ikke gå nærmere inn på dette, sier Gulnes.

Hun sier samtidig at det gjort funn som knytter de to siktede til funnstedet, men ønsker ikke å kommentere hva disse funnene er. Disse knyttes til 64-åringens verksted, få meter unna der Sigrid ble funnet.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Forsvarere og politiadvokaten

I TINGRETTEN: Fra venstre: Forsvarer Aase Karine Sigmond, politiadvokat Cecilie Gulnes og medforsvarer Heidi Ysen.

Foto: Martin Herman Wiedswang Zondag, NRK

– Har ikke kunnet påvise alibi

Forsvaret mener at det som har kommet fram i avhør, styrker den siktede 64-åringens forklaring om at han ikke var på Østensjø da drapet skjedde. Det har tidligere blitt kjent at verdifull informasjon, såkalt passiv teledata, fra en basestasjon har blitt slettet.

Forsvarerne hevder informasjon kunne vært med på å gi den siktede alibi for natten Sigrid forsvant.

– Vi har ikke kunnet påvise alibi. Spørsmålet er også hva det skal være alibi for. Vi mener som kjent at dette ikke er snakk om en ulykke, sier Gulnes.

Gulnes forteller at politiet har snakket med «flere hundre vitner »i forbindelse med saken. Like fullt tror man det er flere som sitter på viktig informasjon i saken.

– Dataen fra basestasjonen kunne ha blitt brukt til å komme i kontakt med flere vitner. Vi har sagt at vi ikke kan utelukke at det er flere som vet noe, sier Gulnes.

siktede

En 37-åring fra Sunnmøre og en 64-åring fra Akershus er siktet for drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne (16).

– Famler i blinde

64-åringens forsvarer Aase Karine Sigmond er ikke enig i at bevisbildet mot hennes klient er styrket. Medforsvarer Heidi Yssen formulerte det slik etter torsdagens fengslingsmøte:

– Politiet famler i blinde. Vi oppfatter saken helt annerledes.

Sigmond mener det ikke ble lagt frem nye bevis av betydning i Oslo tingrett torsdag.

– Det er fortsatt bare to ting som knytter 64-åringen til saken: At han disponerer verkstedet, og at han har hatt kontakt med 37-åringen. Vi hadde aldri begjært en løslatelse, dersom vi ikke mente bevisene var for svake, sier Sigmond.

64-åringen ble «veldig paff»

Hun sier at 64-åringen vil samtykke til isolasjon, dersom retten finner at grunnvilkåret for videre varetektsfengsling er til stede.

– Men det mener vi at altså at det ikke er. Når det gjelder å anke eventuell varetekt, er dette noe vi må stilling etter å ha lest kjennelsen.

Sigmond forteller at den siktede 64-åringen ble «veldig paff » da han så presseoppbudet i Oslo tingrett torsdag.

– Han har sittet i isolasjon, og var ikke klar over at denne saken og hans person har fått så mye oppmerksomhet, sier Sigmond.

– Har dere tro på lølatelse?

– Det skal nokså mye til når aktor mener det er skjellig grunn til mistanke, sier Sigmond.

Psykatrisk vurdering

De to siktede ble varetektsfengslet i fire uker 6. september, to av ukene med full isolasjon. Torsdag gikk isolasjonstiden ut.

Den siktede 37-åringen hadde via forsvarer John Christian Elden allerede godtatt isloasjonen, og trengte derfor ikke møte i retten.

Den siktede 37-åringen har samtykket i å gjennomgå en rettssakkyndig vurdering, slik at hans tilregnelighet kan bli vurdert.

Advokat Karen Forbrigd representerte 37-åringen, da Elden er opptatt som forsvarer i en drapssak i Hammerfest.

Kjennelsen fra Oslo tingrett er ventet i løpet av dagen.