Politiet kan for lite om hatkrim

Politidirektoratet erkjenner at de må bli bedre til å håndtere hatkriminalitet og vurderer nasjonale retningslinjer, skriver Vårt Land. Politidirektoratet er kjent med at politidistriktene har ulikt fokus på hatkriminalitet, skriver seksjonssjef Erling Børstad i Politidirektoratet (POD) i et brev til Oslo politidistrikt.