Politiet håper fortsatt å løse Montebello-drapet

Via polske kanaler henvendte oslopolitiet seg direkte til polakker i håp om å få inn tips som kan oppklare drapet på Rafal Flis. Uten hell.

Snuplassen på Montebello

KNIVDREPT: Politiet fikk melding om at en bil hadde stått feilparkert i flere dager på en snuplass på Montebello i Oslo. Da de kom til stedet, fant de Rafal Flis knivdrept i bagasjerommet. Flis hadde vært savnet i tre dager.

Foto: Nadir Alam / NRK

Grete Lien Metlid

GIR IKKE OPP: Politiinspektør Grete Lien Metlid sier de fortsatt håper å kunne finne svar på hva som skjedde i Montebello-saken.

Foto: Simon Skjelbostad Yset / NRK

I 2012 ble Rafal Flis funnet drept i bagasjerommet på sin egen bil på Montebello i Oslo. Tre år senere mangler politiet fremdeles spor.

– Vi har etterforsket saken i flere år, men den er fortsatt uløst, sier leder for vold- og seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt Grete Lien Metlid.

I sommer tok oslopolitiet kontakt med polske medier, polsk politi og ambassaden, som la ut informasjon om drapet på polsk på sine nettsider.

– Vi henvendte oss til polakker og ba om tips og opplysninger, sier Metlid.

Foreløpig har det ikke ført frem.

– Så langt har vi ikke fått inn tips, men vi håper det fortsatt kan komme opplysninger. Det kan jo skje uavhengig av medias oppmerksomhet.

13 uløste drap i Oslo

Montebello-drapet er ikke det eneste uoppklarte drapet i Oslo. En oversikt fra Kripos viser at det fra 1994 til april 2012 er 11 uløste drap i Oslo. På listen mangler drapet på Ensjø, som skjedde i august 2012, og Lindeberg-drapet fra 2015.

Metlid forteller at etterforskningen i Ensjø-saken går mot en avslutning.

– I sommer fikk vi utlevert en person som er siktet for overlagt drap. Personen har vært etterlyst og det har vært veldig viktig å få han hit, slik at vi får hans forklaring.

– Så du mener den saken kommer til å bli oppklart?

– Det er en sak vi absolutt mener går mot en oppklaring, sier Metlid.

Sjekker ny teknologi

Politiet jobber aktivt med flere av de uløste drapssakene, men noen av dem er henlagt på bevisets stilling. Det betyr at politiet har hatt en eller flere siktede i saken, men ikke hatt tilstrekkelig med bevis. I andre saker, som for eksempel Montebello-drapet, har politiet aldri siktet noen.

– Vi går gjennom alle drapssakene ved jevne mellomrom. Da ser vi blant annet på om det er ny teknologi som kan brukes, for eksempel dna-teknologi.

– Hvordan er det å etterforske saker så lang tid etter drapet er begått?

– De aller fleste saker blir løst i en tidlig fase, men det kan komme opplysninger lenge etterpå. Det kan være ting som endrer seg, relasjoner endrer seg eller at man av andre grunner velger å informere politiet om det man vet.

Metlid forteller at noen drapssaker er spesielt vanskelig å oppklare fordi de skjer på et tidspunkt av døgnet hvor det er få vitner, et tilfeldig offer rammes, eller at offeret blir funnet lenge etterpå, slik at politiet kommer sent i gang med etterforskningen.

– Men det er viktig å si at vi har en veldig høy oppklaringsprosent på drap både i Oslo og i Norge, sier Metlid.