NRK Meny
Normal

Ett politidistrikt fra Halden til Dombås

– Jeg syns det er veldig vanskelig å forestille meg at vi har ett politidistrikt, som går fra Halden til Dombås. Det virker veldig spesielt konstruert, sier politimesteren i Follo.

Arne Jørgen Olafsen, lysere

Arne Jørgen Olafsen, politimester i Follo er ikke fornøyd med det nye, store politidistriktet.

Foto: Andreas Sundby / NRK

Fremtidig politiorganisering

Slik ser politidirektøren for seg en framtidig politiorganisering.

Foto: Politianalysen (NOU 2013:9)
Hans Sverre Sjøvold

Hans Sverre Sjøvold.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK
Politiinspektør Bjørn Vandvik

Bjørn Vandvik.

Foto: Holm, Morten / Scanpix

Follos politimester er så lite fornøyd med Politidirektoratets planer for sammenslåing av distrikter, at han ber dem om å tegne kartet på nytt.

Planen er at Asker og Bærum slås sammen med Oslo, mens Follo og Romerike går inn i en Region Øst, sammen med Østfold, Hedmark og Oppland.

– Mer naturlige måter å organisere politi-Norge på

Arne Jørgen Olafsen er enig i at man skal redusere antall politidistrikt, men ikke på denne måten. Han mener at politidistriktene må organiseres ut fra de store byene. Follo politidistrikt består av sju kommuner fra Akershus, og seks fra Østfold, og Olafsen mener Akershusdelen hører naturlig inn under Oslo.

– Jeg syns det er veldig vanskelig å forestille meg at vi har ett politidistrikt, som går fra Halden til Lesjaskog og Dombås. Det virker veldig spesielt konstruert. Det må være mer naturlige måter å organisere politi-Norge på enn bare at politidistriktene skal ha like mange oppgaver og ansatte, sier Arne Jørgen Olafsen, politimester i Follo.

Vil kutte ned fra 27 politidistrikt til 6

Politidirektør Odd Reidar Humlegård la mandag formiddag frem politidirektoratets høringssvar om politianalysen. Analysen ble utarbeidet på bakgrunn av 22. juli-kommisjonens krasse kritikk mot politiet.

– Vi ønsker at mange av de minste tjenestestedene slås sammen. Per i dag smører vi politiressursene for tynt utover brødskiva, og smaken av politi blir for liten, sa Humlegård.

Oslo ville være sammen med hele Akershus

Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo, ser frem til å komme i gang med omorganiseringen, selv om Oslo hadde ønsket seg en annen deling.

– Vi hadde nok sett for oss at Oslo og Akershus hadde vært det nye distriktet. Det er en naturlig region når det gjelder befolkning, kommunikasjon og kriminalitet. Det har vært vårt faglige innspill, sier Hans Sverre Sjøvold.

Mens politimesteren på Romerike, Bjørn Vandvik, ikke ville vært sammen med Oslo i et Stor-Oslo-politidistrikt.

– Det kriminalitetsbildet vi ser på Romerike er på mange måter ganske anderledes enn det i Oslo. Jeg tror også det er fornuftig at regionene er ganske jevnbyrdige i størrelse, et Stor-Oslo med ville blitt vesentlig større enn de andre, sier Bjørn Vandvik.

Politimesteren sier det er for tidlig å mene noe om hvilke lensmannskontorer som skal legges ned. Han er fornøyd med forslaget om et stort Region Øst, og mener det er bra med større fagmiljøer.

– Vi kan få utvikle spesialkompetanse på en rekke felter vi ikke har i dag. Vi vil i enda større grad enn nå komme når vi trengs. Så vil folk måtte betale for den bedre tilgjengeligheten med å reise lengre for å løse behov som ikke er så akutte, f.eks å levere en anmeldelse eller få et pass.

Politimesteren i Asker og Bærum politidistrikt, Ingrid Wirum, ville ikke kommentere politidirektoratets høringssvar til NRK.

Færre politidistrikter

– Noen steder blir det lengre å reise for ting som ikke haster, sier Odd Reidar Humlegård. Se intervjuet med politidirektøren etter pressekonferansen her.