Plukker østers ved operaen

Et par tusen stillehavsøsters har festet seg på det av operataket som står under vann. Selv om biologene advarer om at østersen kan fortrenge arter som naturlig hører hjemme i våre farvann, tror Sverre Jervell den velsmakende inntrengeren om noen år blir en stor resurs.

Det er et par tusen østers som har festet seg på den delen av taket som står under vannet.