NRK Meny
Normal

Pisk gir penger

Det må brukes pisk for å tvinge folk i Oslo-området til å la bilen stå og reise mer kollektivt.

Liv Signe Navarsete

Byer som vil ha belønning for sin kollektivbruk i fremtiden, må innføre strengere restriksjoner på bilbruken, ifølge samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Foto: Nils Mehren / NRK

Samferdselsministeren varsler at byer som vil ha belønning fra staten i framtida, må innføre strengere restriksjoner på bilbruken.

Oslotrikken
Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

Belønningsmidler

Ni byområder kjempet i år om drøyt 160 millioner kroner i såkalte belønningsmidler til de som får folk til å la bilen stå og velge kollektivt i stedet. Oslo og Akershus fikk 66 av millionene.

Neste år skal potten byene slåss om fordobles som følge av klimaforliket på Stortinget. Samtidig skjerpes kravene til at de som vil ha penger også må innføre restriktive tiltak.

Hva slags restriksjoner må byene selv finne ut av.

- Det kan være parkeringspolitikk, ulike typer køprising og andre ordninger som gjør det mer atraktivt å reise kollektivt enn å ta egen bil i bruk. Men, det er ikke jeg som dikterer hvilke restriktive tiltak en skal legge til grunn, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Lystavler

Navarsete varslet innskjerpingen på et samferdselsseminar i Trondheim forleden. I denne byen har flere offentlige etater flyttet inn til sentrum uten å ta med seg parkeringsplassene. Bystyret vedtok nylig en klimapakke med en lokal bensinavgift på 60 øre.

I Oslo har mye av belønningsmidlene gått til lystavler som forteller når trikken kommer, og lignende informasjonstiltak planlegges i framtida.

- Det er jo isolert sett et veldig godt tiltak, som gjør at folk oppfatter det som mer lettvint å reise kollektivt, sier Navarsete, som ikke vil si et galt ord om det Oslo kommune har gjort.

- Men, det ligger en instramming i forhold til hva som er formuleringene i klimaforliket, som vi må følge opp, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete til NRK Østlandssendingen.