Pengerot i minnefondet

Regnskapsrot tapper Annette Thommessens minnefond for penger.

Olaf Thommessen

Olaf Thommessen

Foto: Lise Åserud, Åserud, Lise / NRK

Fondet har levert inn regnskapet for sent til Brønnøysundregistrene, og straffegebyret koster fondet mer enn det som er delt ut i stipender de to siste årene.

Annette Thommessens stiftet Norsk organisasjon for asylsøkere for mer enn tjue år siden. Minnefondet som bærer hennes navn har som formål er å skape "forståelse for asylsøkeres og flyktningers situasjon i Norge".

Styreleder i fondet er Annette Thommessens sønn, bystyremedlem og nestleder i Venstre, Olaf Thommessen.

Underskudd i flere år

Under hans ledelse er økonomien i fondet svekket etter flere år med underskudd. Nå blir økonomien enda svakere fordi regnskapet for 2006 ble levert inn for sent. Fondet må derfor betale forsinkelsesgebyr, sier underdirektør Harald Alstad i Regnskapsregisteret i Brønnøysund.

-Det er nytt av året at stiftelser og endel andre enheter blir illagt forsinkelsesgebyr når de leverer for sent, sier Alstad.

Ifølge Alstad må minnefondet betale nesten 14000 kroner i forsinkelselsgebyr.

Lån i strid med stiftelsesloven

Straffegebyret som Thommessens minnefond må betale koster fondet mer enn det som er betalt ut i stipend de to siste årene. Fondets regnskap viser også at styreleder Olaf Thommessen har lånt mer enn 70.000 kroner fra minnefondet i strid med stiftelsesloven.

Olaf Thommessen vil ikke la seg intervjue av Østlandssendingen om saken, men skriver i en redegjørelse blant annet at han har vært syk og at han bestrider at lånet er ulovlig. Størsteparten av lånet er nå tilbakebetalt.  

Østlandssendingen ba Olaf Thommessen svare på en del spørsmål i tilknytning til regnskapsåret 2006 for Annette Thommessens minnefond.

Les Thommessens svar:

Brev fra Olaf Thommessen