NRK Meny

Penger til livsvitenskapsbygg

Regjeringen ønsker å sette i gang forprosjekt for nytt livsvitenskapsbygg ved Universitetet i Oslo, Norges største undervisnings- og forskningsbygg. De vil sette av 200 millioner kroner til et forprosjekt de neste to årene.

Illustrasjon nytt livsvitenskapsbygg v ed Universitetet i Oslo
Foto: Ratio arkitekter/Statsbygg / Illustrasjon