Penger som skulle sørget for færre togforsinkelser står ubrukt

Jernbaneverket har ikke brukt alle pengene som Stortinget ville bruke til å ruste opp signalanlegg og sporveksler i Oslo-området. Riksrevisjonen kritiserer dette i sin rapport.

Innstilte tog

Mange feil på signalanlegg og strømforsyning gjør at punktligheten på tog på Østlandet i august og september var på det laveste nivået på flere år.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Punktligheten for tog i Oslo-området i rushtrafikken ligger under målet på 90 prosent, og forsinkelsene har økt det siste året.

I rapportens side 84 og 85 skriver Riksrevisjonen: Forsinkelsene gir «betydelige samfunnsøkonomiske kostnader. Det er derfor av stor samfunnsmessig betydning at det settes i verk målrettede tiltak for å forbedre driftsstabiliteten i området».

Bruker penger på heis i stedet for signalanlegg

  • I 2016 ga Stortinget åtte milliarder til drift og vedlikehold av jernbanen
  • 340 millioner av disse skulle sikre færre forsinkelser i rushtrafikken i og rundt Oslo ved å blant annet ruste opp signalanlegg og sporveksler.

Tidlig i 2016 fikk Jernbaneverket vite at ett av prosjektene ble 100 millioner kroner rimeligere enn forutsatt, men i september i år var 70 millioner av av dem likevel ikke fordelt på andre planlagte fornyelsestiltak for Oslo-området.

Riksrevisjonen kritiserer også at 23,7 millioner som skulle brukes til å øke punktligheten til togtrafikken i Oslo-området er brukt til andre ting, som heiser, klimasluse (vindfang) og ventilasjonsanlegg på togstasjoner.

Riksrevisjonen kritiserer Samferdselsdepartementet for å ikke følge opp Jernbaneverket på en sånn måte at pengene ble brukt slik Stortinget hadde bestemt.

– Ikke rart det blir forsinkelser

Samferdselsdepartementet kommer med svar fra ministeren i en epost. Tiltakene i Oslo-området i hovedsak ble gjennomført som planlagt, skriver Solvik-Olsens kontor. Noen av tiltakene ble vesentlig rimeligere enn det var lagt opp til, i alt om lag 100 millioner kroner.

Åpning av Sømmevågen i Sola

Kjetil Solvik-Olsen, samferdselsminister (FrP).

– Det var da opp til Jernbaneverket å vurdere hvordan de frigjorte midlene best kunne brukes innenfor gjeldende føringer, fullmakter og virksomhetens formål. Midlene ble ikke stående ubenyttet, jf. at det var en merutgift på hele post 23 i 2016, sier Kjetil Solvik-Olsen.

Arne Nævra sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, og sier at de nå må følge opp Riksrevisjonens rapport med Solvik-Olsen.

Arne Nævra

Arne Nævra, SV.

Foto: Marius Nyheim Kristoffersen / SV

Jeg syns er oppsiktsvekkende at så mye midler ikke er brukt som de skal. Det er ikke rart det blir forsinkelser i togtrafikken rundt Oslo når ministeren ikke engang påser at pengene som er avsatt til å fikse problemet faktisk blir brukt, sier Arne Nævra (SV).

Riksrevisjonen kritiserer at Jernbaneverket ikke har et godt nok styringssystem og at dette kan være medvirkende årsak til penger er blitt stående ubrukt eller blitt brukt til andre ting enn det som var meningen fra Stortingets side, nemlig å forbedre punktligheten i rushtrafikken i Oslo-området.

Riksrevisjonen har tidligere slått fast at selv om feil på jernbanens infrastruktur, som signalanleggene, er den viktigste årsakene til togforsinkelser de siste årene er fornyelser av signalanlegg ikke prioritert fordi Jernbaneverket venter på å innføre et nytt trafikkstyringssystem European Rail Traffic Management System. I 2015 skrev NRK at ERTMS ikke skal være fullt utbygd før i 2030.