NRK Meny
Normal

Pengekrise kan knuse Filipstad

Planene om boliger, parker og havnepromenade i Filipstad i Oslo kan knuses av pengekrisen i Oslopakke 3.

Slik det ser ut i dag, er det ikke penger til å forlenge Festningstunnelen forbi Filipstad på minst 20 år.

Å fjerne motorveien fra overflaten er en forutsetning for Filipstad-utbyggingen, sier direktør i plan- og bygningsetaten, Ellen de Vibe.

– Det er en forutsetning fordi målet er å åpne byen mot fjorden, og kan ikke ha E18 som en barriere. I tillegg er vi avhengige av å få E18 underbakken i området for å skape tilfredsstillende miljøkvalitet i Filipstad, sier hun.

– Bør vente på tunnel

Ellen de Vibe

Ellen de Vibe, direktør i plan- og bygningsetaten.

Foto: Arkivfoto: / NRK

90.000 biler passerer på denne delen av E18 hvert døgn.

Spørsmålet er om det er forenlig med en ny bydel på størrelse med halve Bjørvika, med blant annet 3.000 boliger, havnepromenade og parker, skole og barnehager i Filipstad.

I Filipstad-forslaget som nå er ute på høring skriver Plan- og bygningsetaten at det ikke bør tas et spatak før det foreligger en eller annen form for garanti for en tunnel.

Direktør i etaten, Ellen de Vibe, modererer seg noe i intervju med Østlandssendingen:

– Vi må nok se enda nærmere på hvordan områdene sør for motorveien kan skjermes bedre enn det vi har vist nå. I våre planer har vi forutsatt at det blir tunnel, og da blir det en god skjerming. Får vi ikke tunnelen må vi se nærmere på om vi kan finne andre løsninger, sier de Vibe.

Brannskjærsparken

Brannskjærsparken.

Foto: Diiz for Plan- og bygningsetaten

Alternativt forslag

Grunneierne på Filipstad, Oslo Havn og Rom Eiendom, har tatt konsekvensen av at en tunnel henger i en tynn tråd og laget sitt eget Filipstad-forslag ut fra det.

Anne Sigrid Hamran

Havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Foto: Knut-Martin Løken/NRK

– Vi har laget et alternativ for hele utbyggingen på Filipstad, som er uavhengig av når det kommer et lokk over E18. Dersom det kommer en tunnel er det helt fanastisk, men for å kunne begynne arbeidet har vi laget et alternativ som ikke er avhengig av tunnel, forteller havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

– Men vil det bli tilstrekkelig bokvalitet på Filipstad dersom man ikke får gjort noe med trafikken på E18?

– Ja, på midtområdet av Filipstad, og i området nærmest Tjuvholmen, blir det høy bokvalitet. Vi har lagt inn en næringsbebyggelse som en skjerm mot E18, og får likevel plass til mange boliger mellom denne skjermen og sjøen. Det blir høy bokvalitet både med tanke på støy, luft og sol, forsikrer Hamran.

– Grunneiere bør ta regningen

Det korteste tunnelalternativet forbi Filipstad er beregnet å koste 1,3 milliarder kroner, penger som i dag ikke fins.

Skulle politikerne velge å prioritere annerledes, bør grunneierne betale halvparten, ifølge Statens Vegvesen. Det er Ellen de Vibe enig i.

– Ja, i den grad man gjennom det får mulighet til å utnytte arealet bedre er det naturlig, sier de Vibe.

Men den største grunneieren er ikke like enig.

– I Bjørvika ble riksveiene finansiert med veimidler, mens grunneierne finansierer all den andre infrastrukturen, som parker, promenader, allmenninger. Det er den naturlige måten å finansiere kostnadene på, også på Filipstad, sier hun.