NRK Meny

Pasienter skrives ut for tidlig

Mange av de sykeste pasientene ved sykehusene i Helse Sør-Øst legges raskt tilbake igjen på sykehus etter at de har blitt skrevet ut. Her må hver femte av de sykeste pasientene tilbake til sykehuset etter kort tid, og det er høyest i landet. Fylkeslege Petter Schou mener det er forkastelig at pasienter blir kasteballer mellom kommuner og sykehus.