Parkeringstak på Lysaker i fare

  • Sikrer parkeringstak på Lysaker

    Situasjonen ved parkeringstaket på Lysaker Brygge er under kontroll. Gulvet i første og andre etasje blir nå stemplet og det blir satt opp forskalingsstøtter. Bygget vil fortsatt være evakuert til det er ferdig sikret.