Parkeringsfri gate blir permanent

Ordningen med parkeringsfri Thereses gate på Bislett i Oslo vil bli permanent, til tross for klager fra beboere og næringsdrivende i området. I januar fjernet Oslo kommune p-plassene i gata for at fremkommeligheten skulle bli bedre for trikken.