Parkering i Thereses gate

Østlandssendingen kom i skade for å være upresis om parkeringen i Thereses gate. Det ikke er fattet vedtak i saken, men evalueringen viser at forbudet har gjort det lettere for trikken å komme frem.