Oversvømmelse Lørenskog stasjon

  • Fortsatt stengt på Lørenskog

    Undergangen ved Lørenskog togstasjon er fortsatt stengt etter at store mengder vann hindrer fremkomst. Politiet på Romeriket opplyser at vannet står for høyt og at de ikke kommer frem til alle bilene på parkeringsplassen.