Over fem års fengsel

Hovedmannen i den store korrupsjonssaken i Bærum er dømt til fem år og seks måneders fengsel.

Korrupsjonsrettsaken i Bærum
Foto: Simon Skjelbostad Yset / NRK

44-åringen, som jobbet i eiendomsforvaltningen i Bærum kommune, var sammen med flere slektninger og andre tiltalt for grov korrupsjon.

De skal ha påført kommunen et tap på 22 millioner kroner.

Nå er den 44 år gamle hovedmannen dømt til fem år og seks måneders fengsel.

- Har drevet mafiavirksomhet

Hovedmannen er også dømt for å ha drevet organisert kriminalitet, under den såkalte mafiaparagrafen, sammen med sine to brødre.

Hovedmannens fetter var også tiltalt for å drive mafiavirksomhet, men ble frikjent.

Den 44 år gamle hovedmannen i saken var vedlikeholdsansvarlig i Bærum kommune. Sammen med åtte andre, av dem tre slektninger, skal han ha skaffet seg en fortjeneste på oppunder 10 millioner kroner.

De skal ha sendt oppblåste og falske fakturaer til kommunen og delt overskuddet.

- Tomme fakturaer betyr at det ikke er utført noe arbeid, mens overfakturering betyr at det er gjort noe, men ikke så mye som fakturaen tyder på. Jo større overfaktureringen er, desto sterkere er mistanken om korrupsjon, sa statsadvokat Lars Erik Alfheim i sitt innledningsforedrag i retten, ifølge Budstikka.

Innrømmet korrupsjon

Hovedmannen har innrømmet å ha drevet med korrupsjon, ved at han har mottatt kontanter, varer og tjenester hanikke burde ha fått som ansatt i Bærum kommune.

Men 44-åringen erkjenner ikke straffskyld etter mafiaparagrafen.

Forsvareren hans Berit Reiss-Andersen sier hennes klient mener dommen er for streng.

- Han er skuffet over resultatet. Først og fremst fordi han mener at straffeutmålingen er for streng, og fordi han er dømt etter mafiaparagrafen, sier Reiss-Andersen.

- Mafiaparagrafen er ikke blitt brukt tidligere i et tilfelle som dette, både når det gjelder økonomisk kriminalitet og hvor forbindelsen mellom de domfelte først og fremst er at de var brødre, sier hun.

Et av de vesentlige poengene som det har vært uenighet om i retten er størrelsen på beløpene som skal ha blitt svindlet.

En ble frikjent

Totalt sto ni personer på tiltalebenken. I tillegg til hovedmannen ble sju andre dømt til lange fengselsstraffer. En person ble frikjent.

  • 44-åringens uføretrygdede bror fra Heggedal, født i 1957, ble dømt til fire års ubetinget fengsel.
  • 44-åringens bror fra Steinkjer, født i 1961, ble dømt til tre år og sju måneders ubetinget fengsel. Han jobber som byggmester.
  • 44-åringens fetter fra Heggedal, født 1982, ble dømt til ett år og seks måneders ubetinget fengsel. Han er maler.
  • En malermester, født i 1959, ble dømt til to års ubetinget fengsel.
  • En maler fra Heggedal, født i 1965, ble dømt til to års ubetinget fengsel.
  • En selger, født i 1965, er dømt til to år og seks måneders ubetinget fengsel.
  • En mann født i 1954, tidligere eiendomssjef i Bærum kommune, ble dømt til 120 dagers betinget fengsel.
  • En overingeniør ansatt i Bærum kommune, født 1955, ble frifunnet.

Seks av dem er også dømt til å betale tilbake tilsammen 16 millioner kroner til Bærum kommune.

Advokaten sier hovedmannen nå vurderer å anke dommen.

Les alt om korrupsjonssaken her: Korrupsjon i Bærum kommune