Østfoldbanen delvis stengt

Det er problemer med signalanlegget ved Myrvoll i Oppegård. Strekningen er delvis stengt for togtrafikk. NSB skriver at du må regne med forsinkelser.