NRK Meny
Normal

«Hello, welcome to Oslo kommune»

Må de som tar telefonen på Oslo kommunes sentralbord kunne norsk? Onsdag vedtar Oslo bystyre at sentralbordet skal ut på anbud, uten å stille krav til norskkunnskaper eller kjennskap til Oslo kommune.

Rådhuset i Oslo

UT PÅ ANBUD: Oslo kommunes kontaktsenter 02180 skal ut på anbud. Det vedtar bystyret etter alt å dømme onsdag.

Foto: Elida Høeg / NRK

I dag jobber det 34 mennesker ved 02180, som er Oslo kommunes sentralbord. I tillegg utfører de tjenester for blant annet barnehageopptaket for mange bydeler, og for sosialtjenesten i Gamle Oslo.

Rina Mariann Hansen i Arbeiderpartiet er kritisk til at 02180 nå skal ut på anbud.

– Først og fremst fordi vi ikke aner konsekvensene av et sånt vedtak. Her oppfatter jeg det som at Høyre og de andre borgerlige partiene kjører et rent ideologisk eksperiment, der de vil sette det ut på anbud koste hva det koste vil, sier Hansen.

Rina Mariann Hansen

KRITISK: Rina Mariann Hansen i Arbeiderpartiet synes det burde være et krav at de som tar telefonen for Oslo kommune snakker godt nok norsk.

Foto: Olav Juven / NRK

– Det er ikke foretatt noen avgrensinger av hva som skal ut på anbud, hva besparelsene eventuelt vil være og hvilke konsekvenser det vil få. Her er det rett og slett gjort en altfor dårlig jobb.

Minner om Samres-rotet

Når bystyret fatter sitt vedtak onsdag, er det byrådet som skal utrede detaljene i anbudet. Hansen er skeptisk til at de skal få for frie tøyler og viser til erfaringer med svenske Samres.

– Da byrådet satte kjørekontoret for TT-transport på anbud, var et av problemene at de som jobbet der ikke kunne godt nok norsk eller hadde god nok kjennskap til Oslo.

– Det var en skandale og førte til store problemer for brukerne. Vi synes det er rimelig å stille krav om at de som tar telefonen på vegne av Oslo kommune snakker godt nok norsk, sier Hansen

Vil la byrådet bestemme selv

Arbeiderpartiet og SVs krav om norskkunnskaper og kjennskap til Oslo kommune og offentlig forvaltning, ble ikke støttet da saken ble behandlet i finanskomiteen.

– Det er helt klart ideologiske forskjeller mellom partiene når det gjelder privatisering. Men her er det snakk om å se om man kan finne rimeligere og bedre tjenester, sier James Stove Lorentzen fra Høyre, som er leder for bystyrets finanskomité.

Han sier at han synes intensjonen med et språkkrav er god, selv om de ikke støttet det.

– Vi føler oss komfortable med å gi fullmakt til byrådet, sier Lorentzen.

– Vi ville ikke avskjære de som skal utrede dette og bestemme på deres vegne allerede nå. Det kan hende det vil være behov for ansatte som har kunnskaper om spesielle språk, men som ikke er så gode i norsk. Da vil man ta fra dem muligheten til å gjøre den jobben.