Dette er Oslos farligste veikryss

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

De mest ulykkesbelastede veikryssene i Oslo ligger langs ring 2.

I oversikten over antallet ulykker i veikryss fra 2006 til 2010, er det krysset Fagerheimgata - Christian Mikkelsens gate som kommer dårligst ut med 15 politirapporterte personskadeulykker.

Lyskryss farligere enn rundkjøring

Tor Mangset, sjefingeniør i bymiljøetaten i Oslo kommune, mener det er de gamle riksveiene som er farligst.

– De verste er stort sett langs ring 2. Dette er veier som tidligere var riksveier med stor trafikk som ble overtatt av kommunen for et år siden.

Oslos farligste kryss

Krysset Fagerheimgata - Christian Mikkelsens gate kommer dårligst ut med 15 politirapporterte personskadeulykker i løpet av 2006 til 2010.

Foto: Tuva Gaarder Nordlie / NRK

I tillegg til stor trafikk, har også lysregulering stor betydning.

– Til sammenligning er det normale antallet ulykker i et signalanlegg dobbelt så mange som i rundkjøringer, sier Mangset.

70 alvorlige ulykker på fem år

Selv om det stort sett er de kommunale kryssene som preger statistikken over ulykkesbelastede kryss, er det også et problem i riksveikryssene. Sinsenkrysset hadde 18 ulykker fra 2004 til 2008.

– Det er klart Sinsenkrysset er et stort kryss med mange armer og mange som skal inn og ut. Det blir mange ulykker, men alvorlighetsgraden er lav, sier Eivind Kvambe i Statens vegvesen.

De siste fem årene i Oslo har det årlig vært nærmere 850 personskadeulykker i trafikken, opplyser Statens vegvesen. Rundt 70 av dem er alvorlige eller dødsulykker. Fem til ti personer mister livet i oslotrafikken hvert år.

I Akershus er tallene betydelig lavere enn i Oslo, men med visse unntak. Lysaker vest i Bærum, i krysset mellom E18 og Granfosslinjen, hadde 16 ulykker med personskader mellom 2006 til 2010.

Håper på endring

Bilulykke ved krysset Markus Thranes gate - Vogtsgate

Bilulykke ved krysset Markus Thranes gate - Vogtsgate. Arkivbilde fra 2009.

Foto: Erik Engen / NRK

Tor Mangset i Oslo kommune påpeker at det likevel er forholdsvis få ulykker i veikryss.

– Det skjer heldigvis få ulykker i forhold antall biler som kjører gjennom kryss, sier Mangset og viser til at det skjer én ulykke per ti millioner veikrysspasseringer i landsgjennomsnittet.

Han mener det likevel er et alvorlig problem.

– Jeg håper trenden med at ulykkene i Oslo går ned selv om trafikken går opp.

Årsberetning for trafikkulykker i Oslo i 2010 er laget av Bymiljøetaten.

Ulykker i kryss på det kommunale gatenettet

Kommunale ulykkeskryss

Bydel

Ulykker fra 2006 - 2010

1. Fagerheimgata - Christian Michelsens gate

Grünerløkka

                                     15

2. Uelandsgate - Kierschows gate

Sagene

                                     15

3. Storgata - Hausmannsgate

Grünerløkka

                                     14

4. Trondheimsveien - Grenseveien

Grünerløkka

                                     13

5. Sognsveien - Kirkeveien

St. Hanshaugen

                                     13

6. Valkyriegata - Kirkeveien

Frogner

                                     13

7. Uelands gate - Griffenfeldts gate

Sagene

                                     12

8. Vogts gate - Marcus Thranes gate

Grünerløkka

                                     12

9. Grenseveien - Økernveien

Grünerløkka

                                     12

10. Parkveien - Løkkeveien

Frogner

                                     12

Ulykkespunkter over riksveikryss i Oslo fra 2004 til 2008

Riksveikryss

Ulykker fra 2004 - 2008

1. Riksvei 150 Sinsenkrysset

18

2. Riksvei 150 - riksvei 168 Smestadkrysset

13

2. Riksvei 162 Lybekkergata - Storgata

13

3. E6 Ryenkrysset

11

4. Riksvei 150 Storokrysset

10

4. Riksvei 162 Frederiks gate - Kristian IVs gate

10

5. E18 Mosseveien - Ormsundveien

9

5. Riksvei 150 - Sognsveien

9

5. Riksvei 162 Munkedamsveien -  Haakon VIIs gate

9

For tre år siden regnet man krysset Uelands gate - Kierschows gate på Sagene som Oslos farligste kryss. Fra 2004 til 2008 var det 17 politirapporterte ulykker med personskader her, skrev Aften i 2009.

I perioden 2003-2007 ble det registrert 17 trafikkulykker med personskade i krysset Hausmannsgate - Storgata, viser en tidligere rapport fra Samferdselsetaten. Det gjorde krysset til det mest ulykkesbelastede i Oslo.

Oslo indre øst topper statistikken over trafikkulykker, skrev Østkantavisa i 2009.