Oslopakke 3 krymper

I dag ble planene for perioden 2010 til 2013 lagt fram av styringsgruppen for Oslopakke 3. Flere prosjekter blir utsatt.

Bilkø

Bilkø på Ring 3.

Foto: NRK

Oslopakke 3 blir stadig dyrere, og flere prosjekter blir skjøvet ut i tid. Nylig kunne Østlandssendingen fortelle at ny Rv.4 gjennom Nittedal er utsatt på ubestemt tid.

Da styringsgruppen for Oslopakke 3 i dag la fram handlingsprogrammet for første fireårsperiode, ble det i tillegg sådd tvil om selve bærebjelken i veisatsingen på Romerike.

Les: Krise for Oslopakke 3 .

Fylkesordfører i Akershus, Nils Aage Jegstad

Nils Aage Jegstad

Foto: Akershus Fylkeskommune

Ny Rv.22 mellom Lillestrøm og Fetsund skulle stå ferdig innen 2013. Men veien er ikke lenger fullfinansiert i første periode, og nå snakkes det kun om en oppstart.

- Hvis det er mulig gå starte opp i 2011 som det er foreslått, så kan vi gjøre det. Men vi må vite hva som er status. Vi kan ikke love det hvis ikke planprogrammet har kommet så langt, sier fylkesordfører og styringsgruppemedlem Nils Aage Jegstad.

- Ujevn fordeling

For Follo-befolkningen skulle agnet i Oslopakke 3 være ny Rv.152 fra Kolbotn til Drøbak. Ifølge Jegstad er det kun penger til enkelte delstrekninger, dersom fylkespolitikerne prioriterer det.

Av de opprinnelige Oslopakke 3-prosjektene i første periode, er Rv.4 i Nittedal, Fossumdiagonalen i Groruddalen og Fornebubanen definitivt ute.

Den eneste ekstrasatsingen er en ett års tjuvstart for ny E18 vestover. Når det i tillegg knyttes usikkerhet til Fetveien og veisatsingen i Follo, mener Arbeiderpartiets gruppeleder i Akershus fylkesting, Siri Hov Eggen, at hele Oslopakke 3-kompromisset står på spill.

- Jeg forventer at veifordelingen skal være litt jevnere enn bare et prosjekt i vestkorridoren, sier Hov Eggen.

- Så dette er Bærumspakke tre?

- Ja, det virker jo litt sånn da.

Må låne 3,5 milliarder

Terje Moe Gustavsen

Terje Moe Gustavsen

Hovedårsaken til at flere prosjekter må utsettes er at Kolsåsbanen og Ring 3 Sinsen - Ulven blir mye dyrere enn forutsatt.

I tillegg må Oslopakken låne tre og en halv milliard kroner med sikkerhet i fremtidige bompengeinntekter, for å få dekket vei- og kollektivsatsingen i første fireårsperiode.

Om enkelte prosjekter aldri vil bli fullført, vil ikke lederen av styringsgruppen si noe om.

- De prosjektene som ikke er prioritert i denne perioden er ikke ute av oslopakke tre, men vi vil komme tilbake til håndteringen av dem senere, sier vegdirektør og leder Terje Moe Gustavsen.