E18 ved Slependen i Bærum
Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Oslopakke 3

Oppsummert

Oslopakke 3 er den store planen forveiutbygging i Oslo og Akershus, og drift og utbygging av kollektivtrafikk i de to fylkene.

 • Formell protest mot E18

  Oslo bystyre fremmet onsdag kveld innsigelse mot E18-planene mellom Strand og Ramstadsletta i Bærum fordi byrådspartiene og Rødt mener veien blir for stor. Innsigelsen betyr at Bærum kommunes reguleringsplan må stadfestes av Kommunaldepartementet. De vil trolig avvise protesten, og det er uklart om omkampen vil forsinke utbyggingen.

  E18 Ramstadsletta mot Blommenholm
  Foto: Statens vegvesen
 • Frykter veiutbygging kan bli utsatt

  Virke og NAF ber politikerne om å ikke trenere utbygningen av E18 vestover. Byrådet mener en del av veien bør gjøres om fra motorvei til lokalvei og en annen del av veien bør utsettes. Virke og NAF frykter at det vil forsinke utbygningen av veien.

 • Oslopakke 3-nei fra to

  Rødt og Fremskrittspartiet er de eneste partiene i Oslo og Akershus som sier nei til Oslopakke 3. Rødt er kritisk til utbyggingen av E18 vestover og til at kollektivbillettene blir dyrere. Fremskrittspartiet stemmer imot på grunn av økningen i bompengetakstene i den store vei- og kollektivpakka.

Presentasjon av enighet om Oslopakke 3 på Majorstuen stasjon.