Oslobusser skal gå på kloakkslam

Kloakk fra Oslos borgere skal brukes som drivstoff på byens busser.

Jon Melby fra Aga

Jon Melby fra Aga

Foto: Pia Beathe Pedersen / NRK

Oslo kommune har inngått en avtale med AGA om å utvinne biogass fra kloakkslam ved et nytt anlegg på Bekkelaget.

Kapasiteten på bekkelaget er på 2,2 millioner kubikkmeter gass, det er en betydelig del av Oslos bussflåte.

Oslos avfall vil nå altså bli utnyttet som høyverdig drivstoff med minimale utslipp.

Mest miljøvennlig

Biogass er CO2- nøytral og gir det laveste utslippet av forbrenningsgasser. Derfor er biogass det mest miljøvennlige drivstoffet som kan brukes til kjøretøyer. Selv om det er forholdvis dyrt å produsere, vil det lønne seg i det lange løp.

Sjef for nye virksomheter ved AGA, John Melby er fornøyd

– Biogass kommer desidert best ut når det gjelder livsløpanalysen til drivstoff - altså fra vugge til grav.

– Når man ser på energien det krever å lage den, og hva den representerer av utslipp når du forbruker den, så er det spesielt det siste som er svært positivt når det gjelder biogass, sier Melby.

Oslo borgere står for råvarene

Dette er det første anlegget i Norge som produserer biogass av kloakkslam, og anlegget vil klare å drifte mange busser allerede første året. De regner med at 100 av Oslos busser vil gå på biogass.

Det er Oslos borgere som leverer råstoffet, og oppfordringen er klar; det er bare å spise og la magen din produsere mer drivstoff.

- Sørg for at magen jobber alt det kan så blir det tilvekst i systemet, det er bra sier Melby.